Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

Producten

Arid Sensorbeheer

 

- Online monitoring en beheer

- Eenvoudig te installeren sensorennetwerk

- Onbegrensd uit te breiden met nieuwe sensoren

- 24/7 monitoring en beheer

- Automatisch bericht via bijvoorbeeld e-mail

- Kostenbesparend

 

Online sensorbeheer

Arid Sensorenbeheer bestaat uit een webportaal en een sensorennetwerk. Dit netwerk bestaat uit verschillende typen sensoren waarbij te denken is aan: temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 en open-dicht, gecombineerd met hardware om de door de sensoren gemeten waarden door te geven.

In het webportaal zijn de gemeten waarden uit het sensorennetwerk in te zien, te analyseren en te beheren. Het webportaal maakt  een snelle communicatie van omgevingswaarden mogelijk in het geval de vooraf ingestelde grenswaarden worden overschreden.

In dit geval is het systeem in staat automatisch een bericht aan de belanghebbende personen te sturen, bijvoorbeeld per e-mail.

Contact

Location based services

Monitoring Kit: portable sensorennetwerk

 

De Monitoring Kit wordt aangesloten op 220V. Daarna worden de ontvangers maximaal 50 meter vanaf de koffer of vanaf een andere ontvanger uitgelegd en op 220V aangesloten.

De temperatuur-, CO2- en luchtvochtigheidssensoren worden vervolgens binnen een straal van 25 meter van de ontvangers geplaatst. Alle metingen worden naar de ontvanger gestuurd, die ze doorgeeft aan de gateway in de koffer.

Lees meer...

Publicaties

iMobility Challenge Netherlands

 

Op 11 september jongsleden vondt de iMobility Challenge Netherlands plaats. Het event dat het komende jaar nog op verschillende plaatsen in Europa te zien zal zijn werd dit keer door de ANWB en de FIA georganiseerd en stond in het teken van "intelligent technology for smart cities".

De hangaars en landingsbanen van Vliegveld Valkenburg vormden de ideale omgeving voor diverse demonstraties, met name, om bezoekers bewust te maken van de technologische mogelijkheden van nu, die slechts wachten op een toepassing in de praktijk.

Lees meer...

Track & Trace

Fleetmanager

 

Fleetmanager is een succesvolle mix van Location Based Service (LBS) en Track & Trace. Sensoren in het betreffende voertuig registreren binnenklimaatwaarden zoals bijvoorbeeld, temperatuur, luchtvochtigheid, etc.

En met de ingebouwede identificatiemodule meldt de bestuurder zich aan op een voertuig waardoor altijd duidelijk is wie met welk voertuig onderweg is geweest.

Lees meer...

Milieu

Asbestsysteem

 

Eén online webomgeving waarin diverse organisaties asbestonderzoeken en locaties registreren, beheren en raadplegen. Hierdoor ontstaat er een asbestdatabank waarin aangesloten partijen te allen tijde nagaan of en wanneer er op een locatie asbest is geconstateerd.

Dit voorkomt dat er onnodig onderzoeken uitgevoerd worden en helpt bij een snelle planning met gemeente en aannemers ten aanzien van sloop- of verbouwingswerkzaamheden aan gebouwen.

Lees meer...

Vastgoed

Milieuscan Light

 

De Milieuscan Light informeert u over de milieukwaliteit van een perceel en de directe omgeving daarvan. Het gaat hierbij om het pand zelf en om gegevens over de milieukwaliteit van het perceel en zijn omgeving.

Zijn er aanwijzingen dat de bodem op het perceel is verontreinigd, of is er sprake van veel lawaai door het verkeer? Zijn er bedrijfsactiviteiten in de omgeving die tot gevaar of overlast kunnen leiden?

Lees meer...