Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

Producten

Connected Car

 

- Online monitoring en beheer

- eCall en bCall

- Onbegrensd uit te breiden met nieuwe wagens

- 24/7 monitoring en beheer

- Automatisch bericht via bijvoorbeeld e-mail

- Kostenbesparend

 

Het principe Connected Car

 

eCall- en bCall-systemen zijn onlosmakelijk verbonden met de automobiliteit van de toekomst. Bent u wagenparkbeheerder en wilt u naast positiebepaling ook op de hoogte gehouden worden van de technische toestand van uw voertuigen? De connected car biedt u online informatie over positie en snelheid per moment. Daarnaast zijn de inzittenden van het voertuig in staat om via eCall of bCall direct te communiceren met uw alarm- of servicecentrale.

eCall

Door activatie van het systeem worden zowel de positie van het voertuig als een gestandaardiseerde dataset naar de hulpdienst (verkeers-, Alarmcentrale, enz.) die het dichtst bij is gecommuniceerd.

Activatie vindt plaats op het moment dat de bestuurder heel hard moet remmen of als de inzittenden de eCall-knop gebruiken.

De gestandaardiseerde dataset die door activatie van het systeem wordt verstuurd bestaat uit sensormetingen in de auto (o.a. snelheid, locatie, datum, tijd) en de aan het ID van de auto gekoppelde informatie (kenteken, merk, type brandstof, enz.) Daarnaast zet het systeem na activering onmiddellijk een directe communicatielijn op tussen de inzittenden van het voertuig en de hulp- of serviceorganisatie.

bCall

De "breakdown call" wordt geactiveerd doordat de inzittenden zelf op de knop drukken. Ook in dit geval wordt de gestandaardiseerde dataset verstuurd naar de hulp- of serviceorganisatie, alsmede een directe communicatielijn geopend met de inzittenden van het voertuig.

Contact

Cases

ANWB: eCall en bCall voor leenauto's

 

De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een vereniging die met een unieke mix van beïnvloedende en dienstverlenende activiteiten de belangen van haar leden behartigt op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd.

Om ook in de toekomst de kwaliteit van dienstverlening te garanderen start de ANWB diverse projecten om ervaring op te doen met de nieuwste technologische ontwikkelingen op mobiliteitsgebied.

Lees meer...

Track & Trace

GoStoreBox

 

De GoStoreBox is de ideale blend van een vuurvaste staalconstructie met een geïntegreerd blussysteem. De massieve bouwwijze verhindert dat een ontstane brand in de box verder om zich heen kan grijpen. De blusinstallatie detecteert en blust het vuur met blusmiddel.

Een speciaal daartoe geïnstalleerde slang knapt bij temperaturen boven de 100 graden waardoor het blusmiddel precies op de brandhaard terecht komt. Resultaat: brand meester! 

Lees meer...

Publicaties

iMobility Challenge Netherlands

 

Op 11 september jongsleden vondt de iMobility Challenge Netherlands plaats. Het event dat het komende jaar nog op verschillende plaatsen in Europa te zien zal zijn werd dit keer door de ANWB en de FIA georganiseerd en stond in het teken van "intelligent technology for smart cities".

De hangaars en landingsbanen van Vliegveld Valkenburg vormden de ideale omgeving voor diverse demonstraties, met name, om bezoekers bewust te maken van de technologische mogelijkheden van nu, die slechts wachten op een toepassing in de praktijk.

Lees meer...

Milieu

Grondstromensysteem

 

Gebruikers van Nazca-i Grondstromen zien in één oogopslag wie welke grond, van welke kwaliteit aanbied in de regio. Grondaanbieders registreren hun partij in het systeem samen met bewijsstukken omtrent de milieu-technische danwel civiele kenmerken van de grond.

Organisaties die grond nodig hebben krijgen op basis van de ingevoerde criteria te zien wie een geschikte partij aanbiedt en op welke afstand de partij zich ten opzichte van de vrager bevindt.

Lees meer...

Track & Trace

Fleetmanager

 

Fleetmanager is een succesvolle mix van Location Based Service (LBS) en Track & Trace. Sensoren in het betreffende voertuig registreren binnenklimaatwaarden zoals bijvoorbeeld, temperatuur, luchtvochtigheid, etc.

En met de ingebouwede identificatiemodule meldt de bestuurder zich aan op een voertuig waardoor altijd duidelijk is wie met welk voertuig onderweg is geweest.

Lees meer...