Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

BIS

Nazca-i Bodem

 

Bodeminformatiesysteem voor het online beheren, registreren en uitwisselen van milieuhygiënische informatie.

Altijd conform laatste SIKB-protocol en naar wens uit te breiden met diverse modulen zoals o.a. bodemenergiesystemen, invoer, rapportages. Het BIS kan ook als Shared Service aangeboden.

Lees meer...

Producten

 

BDOK Quickscan

Binnenkort meer informatie.

Webdienst

Rapportagesysteem

 

Steeds meer overheden stellen informatie beschikbaar via het internet. Wilt u snel, overzichtelijk en online deze datastromen toegankelijk maken?

Onze rapportagemodule ondersteunt burgers, makelaars, adviesbureau's en interne gebruikers bij het vergaren van informatie op maat.

Lees meer...

Publicaties

Drie overheden over online bodemrapportages

 

Overheden staan voor de uitdaging hun bodemgegevens beter te ontsluiten om aan de vraag van zowel interne als externe partijen te beantwoorden.

De gemeenten Eindhoven en Nieuwegein, alsmede de provincie Flevoland zijn de uitdaging aangegaan en hebben besloten hun milieu- en bodeminformatie te ontsluiten voor, onder andere, interne afdelingen, milieu-adviesbureau’s en makelaars/taxateurs.

Lees meer...

Webdienst

Asbestsysteem

 

Eén online webomgeving waarin diverse organisaties asbestonderzoeken en locaties registreren, beheren en raadplegen. Hierdoor ontstaat er een asbestdatabank waarin aangesloten partijen te allen tijde nagaan of en wanneer er op een locatie asbest is geconstateerd.

Dit voorkomt dat er onnodig onderzoeken uitgevoerd worden en helpt bij een snelle planning met gemeente en aannemers ten aanzien van sloop- of verbouwingswerkzaamheden aan gebouwen.

Lees meer...

Webdienst

Grondstromensysteem

 

Gebruikers van Nazca-i Grondstromen zien in één oogopslag wie welke grond, van welke kwaliteit aanbied in de regio. Grondaanbieders registreren hun partij in het systeem samen met bewijsstukken omtrent de milieu-technische danwel civiele kenmerken van de grond.

Organisaties die grond nodig hebben krijgen op basis van de ingevoerde criteria te zien wie een geschikte partij aanbiedt en op welke afstand de partij zich ten opzichte van de vrager bevindt.

Lees meer...

Webdienst

Zaaksysteem

 

Online applicatie voor het beheren en registreren van zaken en processen binnen de organisatie, maar ook organisatie-overstijgend.

Werkprocessen zijn naar wens in te richten en aan te passen, Inclusief doorlooptijden en formulierbeheer.Het systeem is uit te breiden met de Nazca-i Mobiel Handhaven-module.

Lees meer...

Service

Quickscan

 

Nazca-i en MUG Ingenieursbureau hebben samen een procedure ontwikkeld waarmee de adresgegevens die in Nazca-i Bodem zijn opgeslagen worden vergeleken me de gemeentelijke BAG-database.

Op basis van de criteria die zijn vastgelegd in de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen worden verschillen geconstateerd en gerapporteerd. Op basis van de bevindingen worden aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van de gegevens.

Lees meer...

Producten

 

Bodem Digitaal Op de Kaart: BDOK

Bodem- en veiligheidsinformatie is op vele manieren te ontsluiten. Toch was het tot op heden niet mogelijk om deze informatie eenvoudig bij elkaar te brengen en actuele informatie te raadplegen. Nazca IT Solutions ontwikkelde in een exclusieve samenwerking met Antea Group een nieuwe dienst die bodem- en veiligheidsinformatie snel en eenduidig in kaart brengt; Bodem Digitaal Op de Kaart (BDOK). De applicatie ontsluit onder andere bodemkwaliteit gegevens van een locatie en koppelt dit aan veiligheidsmaatregelen.

Lees meer...

Track & Trace

Fleetmanager

 

Fleetmanager is een succesvolle mix van Location Based Service (LBS) en Track & Trace. Sensoren in het betreffende voertuig registreren binnenklimaatwaarden zoals bijvoorbeeld, temperatuur, luchtvochtigheid, etc.

En met de ingebouwede identificatiemodule meldt de bestuurder zich aan op een voertuig waardoor altijd duidelijk is wie met welk voertuig onderweg is geweest.

Lees meer...

Vastgoed

Vastgoedscans

 

Snel en betrouwbaar vastgoedinformatie opvragen? De diverse Vastgoedscans bieden relevante informatie over de omgeving van woonhuis, of ander vastgoedobject.

Als makelaar, taxateur, vastgoedexpert of consument bestelt u eenvoudig via deze website Vastgoedscans over o.a.kadastrale informatie, waardebepaling, mogelijke bodemverontreinigingen, buurtfaciliteiten en bestemmingsplannen.

Lees meer...

Hosting

Shared Service

 

Het Shared-Service-principe maakt het mogelijk voor organisaties vanuit hetzelfde platform hun eigen milieuhygiënische  gegevens te beheren en tevens de data van andere deelnemers aan de shared service te raadplegen. De Shared Service is met de eigen organisatiebrede viewer te benaderen en voldoet aan het laatste SIKB-protocol.

Daarnaast is de dienst te koppelen met o.a. Rapportagesysteem, BAG en het BIS Nazca-i Bodem.

Lees meer...