Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

Producten

BES-module

 

- Voor het registreren van alle gegevens met betrekking tot bodemenergiesystemen

- Volledig webbased

- Locatie onafhankelijk, vrij en onbeperkt te gebruiken

- Gratis updates

- Volledig in Nazca-i Bodem geïntegreerd

Contact
 

Bodemenergiesystemen registreren

 

Hoe milieuvriendelijk ook er zijn risico’s verbonden met het plaatsen van bodemenergiesystemen. Het doorboren van verschillende bodemlagen laat – indien niet goed afgedicht – water uit afzonderlijke lagen met elkaar mengen. Te grote temperatuursveranderingen als gevolg hiervan hebben invloed op de biologische activiteit, het chemisch evenwicht, de grondwaterstand alsmede het aantrekken van verontreinigingen. Lekkages in het systeem vormen een additionele bedreiging voor het milieu.

Registratie in Nazca-i Bodem

Om deze risico’s beter in kaart te brengen biedt Nazca-i Bodem haar gebruikers de mogelijkheid bodemenergiesystemen in een aparte module als entiteit (naast boorpunten, tanks, etc.) aan een locatie toe te voegen of losstaand van een locatie te registreren. Hierdoor zien gebruikers in één oogopslag waar zich welk type bodemenergiesysteem bevindt. Daarnaast laat Nazca-i Bodem zien of de installatie reeds geplaatst is of dat er een aanvraagprocedure is gestart.

Contact

Cases

Rapportagesysteem voor de gemeente Nieuwegein

 

Jaarlijks worden er tussen de honderd en tweehonderd aanvragen door de gemeente behandeld.

Samen met Nazca IT Solutions heeft de gemeente Nieuwegein met succes een online rapportagemodule voor het opvragen van bodemgegevens geïmplementeerd.

Lees meer...

Webdienst

Asbestsysteem

 

Eén online webomgeving waarin diverse organisaties asbestonderzoeken en locaties registreren, beheren en raadplegen. Hierdoor ontstaat er een asbestdatabank waarin aangesloten partijen te allen tijde nagaan of en wanneer er op een locatie asbest is geconstateerd.

Dit voorkomt dat er onnodig onderzoeken uitgevoerd worden en helpt bij een snelle planning met gemeente en aannemers ten aanzien van sloop- of verbouwingswerkzaamheden aan gebouwen.

Lees meer...

Publicaties

Informatie in beweging

 

De roep om bodeminformatie door burger en overheid is de laatste jaren steeds luider geworden. De technologische ontwikkelingen op het gebied van internet en afspraken omtrent het uitwisselen van bodemgegevens hebben de evolutie van bodeminformatiesystemen in een stroomversnelling gebracht.

Een overzicht van de ontwikkelingen.

Lees meer...

Track & Trace

GoStoreBox

 

De GoStoreBox is de ideale blend van een vuurvaste staalconstructie met een geïntegreerd blussysteem. De massieve bouwwijze verhindert dat een ontstane brand in de box verder om zich heen kan grijpen. De blusinstallatie detecteert en blust het vuur met blusmiddel.

Een speciaal daartoe geïnstalleerde slang knapt bij temperaturen boven de 100 graden waardoor het blusmiddel precies op de brandhaard terecht komt. Resultaat: brand meester! 

Lees meer...

Vastgoed

Milieuscan Light

 

De Milieuscan Light informeert u over de milieukwaliteit van een perceel en de directe omgeving daarvan. Het gaat hierbij om het pand zelf en om gegevens over de milieukwaliteit van het perceel en zijn omgeving.

Zijn er aanwijzingen dat de bodem op het perceel is verontreinigd, of is er sprake van veel lawaai door het verkeer? Zijn er bedrijfsactiviteiten in de omgeving die tot gevaar of overlast kunnen leiden?

Lees meer...