Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

Producten

 

Bodem Digitaal Op de Kaart: BDOK

Bodem- en veiligheidsinformatie is op vele manieren te ontsluiten. Toch was het tot op heden niet mogelijk om deze informatie eenvoudig bij elkaar te brengen en actuele informatie te raadplegen. Nazca IT Solutions ontwikkelde in een exclusieve samenwerking met Antea Group een nieuwe dienst die bodem- en veiligheidsinformatie snel en eenduidig in kaart brengt; Bodem Digitaal Op de Kaart (BDOK). De applicatie ontsluit onder andere bodemkwaliteit gegevens van een locatie en koppelt dit aan veiligheidsmaatregelen. De informatie is altijd en overal te raadplegen op een pc, tablet of smartphone.

De nieuwe landelijke dienst ondersteunt onder andere de NUTS-sector bij haar onderzoekverplichting rondom graafwerkzaamheden. Monteurs en grondwerkers lopen bij hun werkzaamheden de kans om met verontreinigde grond in aanraking te komen. Met alle gezondheidsrisico’s van dien. Het verzamelen, interpreteren en ontsluiten van deze informatie kost echter tijd. Bij ongepland graafwerk door calamiteiten of storingen is die tijd er vaak ook niet. Om deze medewerkers toch zo goed mogelijk te beschermen is actuele informatie over de te nemen veiligheidsmaatregelen van cruciaal belang. Hiernaast kan met de applicatie ook in de voorbereiding van projecten eenvoudig en snel een quickscan worden gegenereerd.
Website BDOK:
BDOK.nl

 

 

Bodem- en veiligheidsinformatie inwinnen, bewerken, ontsluiten en actualiseren

De bodem- en veiligheidsinformatie is direct op de plek van het uit te voeren werk beschikbaar. Alle relevante digitale bodeminformatie die provincies, gemeenten en omgevingsdiensten beheren wordt in overeenstemming ontsloten. Hierbij wordt gestreefd naar een optimale samenwerking met de bronhouders.

Hiernaast worden de datasets aangevuld met bodemdata zoals beschikbaar binnen Antea Group. Het gaat hierbij onder andere om bodemonderzoeken, het historische bodembestand en bodemkwaliteitskaarten. De gegevens worden ingewonnen en bewerkt tot bruikbare informatie die vervolgens als veiligheidsinformatie beschikbaar wordt gesteld aan gebruikers (T&F-klassen conform CROW).Voorafgaande aan het breder uitrollen van de dienst zijn de afgelopen jaren een tweetal pilots succesvol uitgevoerd bij enkele NUTS-bedrijven en is de dienst gebruikt voor een aantal industriële sites.

Met deze innovatieve aanpak op het gebied van datamanagement draagt Nazca IT Solutions samen met Antea Group bij aan een Smart & Safe Environment.
 

Contact

Nieuws

 

BDOK: Liggingsgegevens én bodemverontreinigingen in beeld

In de nieuwe Waterspiegel, het blad van de vereniging van Waterschappen in Nederland, is een artikel opgenomen omtrent BDOK en de risicoklassekaart welke Nazca-i gezamelijk met Antea Group levert aan Synfra.

Klik op de afbeelding rechts voor het volledige artikel.

Partners

 

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de ingenieurs en adviseurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. Antea Group ontwerpt bruggen en wegen, realiseert woonwijken en waterwerken. Maar zij zijn ook betrokken bij thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden ze uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten zij deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen zij op de vragen van vandaag en de antwoorden van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Website Antea Group