Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
 

Rapportagesysteem voor de gemeente Nieuwegein

Nieuwegein is als gemeente belast met de uitvoering en handhaving van milieu- en bodemwetgeving. Daarbinnen ziet zij het als haar taak om makelaars, taxateurs en milieu-adviesbureau's zo volledig mogelijk te informeren over de bodemkwaliteit binnen haar gemeentegrenzen.

Jaarlijks worden er tussen de honderd en tweehonderd aanvragen door de gemeente behandeld. Samen met Nazca IT Solutions heeft de gemeente Nieuwegein met succes een online rapportagemodule voor het opvragen van bodemgegevens geïmplementeerd.

Issue

De voornaamste redenen van de gemeente Nieuwegein om een online rapportagemodule voor bodemgegevens in het leven te roepen zijn:

(1) het verbeteren van de interne informatievoorziening

(2) een alternatief te bieden voor het Bodemloket

Dit met name om makelaars en taxateurs te voorzien van een volledig rapport over de bodemkwaliteit van het te verkopen of te taxeren object.

Het Bodemloket geeft meestal alleen informatie over locaties waarover een beschikking is afgegeven door het bevoegd gezag. Echter, gegevens over ernstige verontreinigingen op locaties waarvoor nog geen beschikking is afgegeven, alsmede niet vervuilde en niet ernstig vervuilde locaties heeft het Bodemloket niet.

Oplossing

Nazca IT Solutions leverde een software-oplossing waarbij de in een Oracle-database opgeslagen bodeminformatie opgevraagd en als PDF-rapport afgeleverd wordt. De oplossing is online benaderbaar via de website van de gemeente.

Makelaars, taxateurs en milieu-adviesbureau's vragen de door hun gewenste rapporten online op en krijgen de PDF-bestanden via e-mail direct toegezonden.

Technologie

Nazca-i webtechnologie gebaseerd op Oracle en Microsoft .NET

 

Meerwaarde

De gemeente Nieuwegein kan aanvragen rechtstreeks via de gemeentelijke website behandelen. Rapporten worden automatisch samengesteld en in PDF-formaat naar de klant gestuurd. Het resultaat is een aanzienlijke tijdsbesparing voor het verzamelen en ordenen van bodemgegevens, alsmede een duidelijke verbetering in de service van de gemeente aan haar klanten.

Voordelen

Kwaliteitsverhogend, kostenbesparend, snellere en efficiëntere dienstverlening

Functionele uitbreiding

De door Nazca IT Solutions en de gemeente Nieuwegein geïmplementeerde rapportagemodule is uit te breiden met rapporten over andere milieu-thema's en de Nazca-i Webkassa voor een snelle financiële afhandeling.

Contact
 

Waarom Nazca IT Solutions

Nazca IT Solutions rapportagemodule is gekozen door de gemeente Nieuwegein vanwege:

  • Online beschikbaar
  • Makkelijk in functionaliteit uit te breiden
  • Heldere datapresentatie
  • Te combineren met Nazca-i Webkassa
Contact

Functionele uitbreidingen

Webkassa

 

De Nazca-i Webkassa maakt de facturatie op twee manieren efficiënter:

- klanten betalen hun rapport meteen bij aanvraag;

- de hele facturatie verloopt digitaal.

Contact

Nieuws

 

ODWH neemt Webkassa en Rapportagesysteem in gebruik

 

De Omgevingsdienst West-Holland gebruikt de Webkassa in combinatie met de Nazca-i Rapportagemodule, waardoor het hele proces van rapportaanvraag tot facturatie geheel automatisch verloopt.

Lees meer...