Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
 

Shared Service Fryslân: Friese bodemgegevens online

De provincie Friesland stelt zich tot taak een duurzaam gebruik van bodem te stimuleren. Een goede samenwerking met de Friese gemeenten ondersteunt de provincie inzicht te krijgen in percelen, die (potentieel) verontreinigd zijn en mogelijk gesaneerd moeten worden. Informatie die van belang is bij het uitvoeren van gemeente-overschrijdende projecten, zoals bijvoorbeeld de aanleg van snelwegen en andere infrastructuur.

In het kader van het project "Bodem in beeld" heeft de provincie in 2003 het initiatief genomen om de provinciale bodeminformatie uit te wisselen met de aan het project deelnemende Friese gemeenten. Met de webapplicatie Nazca-i Bodem heeft de provincie in 2007 de stap genomen alle Friese bodemgegevens in één database op te slaan, die voor alle participerende partijen vrij toegankelijk is.

Issue

De gemeenten en de provincie werkten met verschillende bodeminformatiesystemen (Nazca, StraBis, BIS4all). De uitwisseling van gegevens vanuit die systemen doormiddel van een zogenoemde SIKB-uitwisseling liep spaak. De gemeenten hadden moeite het eigen BIS actueel te houden in het licht van de uitwisseling met de provincie en de overige gemeenten. Naast de hoeveelheid data bracht het voorkomen van dubbelingen in de database veel werk met zich mee.

Oplossing

De oplossing was tweedelig: (1) de provincie organiseerde de centrale invoer van bodemrapporten voor alle participerende gemeenten, (2) Nazca IT Solutions faciliteerde de invoer in één database, die door alle gemeenten en de provincie via het internet beschikbaar is.

De invoer in één centrale database maakt een uniforme invoer van gegevens mogelijk. De webapplicatie Nazca-i Bodem wordt door Nazca IT Solutions gehost. Zij verzorgen het beheer van zowel de applicatie als de database. Daarnaast blijven de deelnemers van de Shared Service hun eigen BIS gebruiken om gegevens te raadplegen of te wijzigen.

Meerwaarde

Alle bodemgegevens van de provincie en de deelnemende gemeenten worden centraal ingevoerd op een gemeenschappelijke database. Hierdoor worden de gemeenten ontlast en de invoer van dubbele gegevens voorkomen. Daarnaast beschikken alle leden van de Shared Service over actuele bodeminformatie op iedere werkplek met internetaansluiting. Zowel de provincie Friesland als de deelnemende gemeenten delen hun bodemgegevens, waardoor bij gemeente-overschrijdende projecten er sneller inzicht geboden wordt in de heersende bodemgesteldheid.

 

Technologie

Nazca-i webtechnologie gebaseerd op Oracle en Microsoft .NET.

Voordelen

Kwaliteitsverhogend, kostenbesparend, efficiëntere dienstverlening.

Functionele uitbreiding

De Nazca-i Bodem Shared Service is uit te breiden met de Nazca-i Rapportagemodule, waarmee op diverse bodemthema's rapportages gemaakt worden, die aansluiten bij de specifieke behoeften van interne afdelingen, danwel makelaars/taxateurs of milieu-adviesbureau's.

Contact
 

Waarom Nazca IT Solutions

Nazca IT Solutions's Shared Service Nazca-i Bodem is door de provincie Friesland gekozen vanwege:

  • Online beschikbaar voor alle deelnemers
  • In combinatie met diverse bodeminformatiesystemen te gebruiken
  • Remote beheer van applicatie en database
  • Conform actueel SIKB-protocol
  • Heldere datapresentatie
Contact
 

Nazca-i Rapportagesysteem

 

Steeds meer overheden stellen informatie beschikbaar via het internet. Wilt u snel, overzichtelijk en online deze datastromen toegankelijk maken?

Ons rapportagesysteem ondersteunt burgers, makelaars, adviesbureau's en interne gebruikers bij het vergaren van informatie op maat.

Lees meer...

Nieuws

 

WMS-koppeling Shared Service Fryslân met Bodemloket

De Nazca-i Shared Service voor milieuhygiënische informatie van de Provincie Friesland is gekoppeld met het Bodemloket. Hierdoor wordt alle bodemdata van de Provincie automatisch uitgewisseld met het Bodemloket. Resultaat: een snellere en completere uitwisseling van gegevens.

Lees meer...