Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
 

RMBodemloket: shared service Omgevingsdienst Brabant-Noord

Het Regionaal Milieu Bedrijf (RMB) te Cuijk is een samenwerkingsverband tussen 13 gemeenten in het noordoosten van Noord-Brabant. In samenspraak met de betrokken partijen levert het RMB kennis en expertise op het gebied van o.a. duurzaam milieubeleid en gebiedsontwikkeling.

Met initieel 10 gemeenten heeft het RMB het RMBodemloket opgezet. Doormiddel van de door Nazca IT Solutions geleverde webapplicatie Nazca-i Bodem ontsluit het RMB centraal (water-)bodemgegevens voor de deelnemende gemeenten, waardoor de kwaliteit en uitwisseling van gegevens sterk verbeterd is.
 
Issue
 
Een eenduidige informatievoorziening naar derden (burgers, makelaars, adviesbureau’s en andere overheden) vereist inzicht in de actuele bodemkwaliteit van het eigen grondgebied. Doordat gemeenten, door tijdgebrek, bodeminformatie niet altijd conform SIKB-protocol invoeren en/of achterstanden in het verwerken van gegevens hebben, is het beeld van de actuele bodemkwaliteit onvolledig. Door bodemdata centraal in te voeren en te ontsluiten biedt het RMB participerende gemeenten een eenduidige en actuele informatievoorziening aan, die compleet is en conform het laatste SIKB-protocol.
 
Oplossing
 
Nazca IT Solutions heeft een centrale database ingericht waarin alle (water)-bodemgegevens van de deelnemende gemeenten in zijn ondergebracht. Daarnaast heeft zij een webapplicatie voor het RMB ingericht, waarmee de gemeenten via hun eigen viewer informatie opvragen en beheren.
 
De centrale database wordt door Nazca IT Solutions op haar server gehost. Daartoe gerechtigde gebruikers van het RMB en de gemeenten benaderen de server via een beveiligde internetverbinding. Gebruikers raadplegen en beheren hun bodemgegevens vanaf iedere werkplek met internetaansluiting in hun eigen BIS. Zowel de database als de webapplicatie worden door Nazca IT Solutions beheert.
 
Voordelen
 
Kwaliteitsverhogend, kostenbesparend, efficiëntere dienstverlening, geen updates lokaal in te voeren
 
Meerwaarde
 
Alle bodemgegevens van de deelnemende gemeenten worden centraal ingevoerd op een gemeenschappelijke database. Hierdoor worden de gemeenten ontlast en de invoer van dubbele gegevens voorkomen. Daarnaast beschikken alle leden van de Shared Service over actuele bodeminformatie op iedere werkplek met internetaansluiting. Zowel het RMB als de deelnemende gemeenten delen hun bodemgegevens, waardoor bij gemeente-overschrijdende projecten er sneller inzicht geboden wordt in de heersende bodemgesteldheid.
 
Functionele uitbreiding
 
De Nazca-i Bodem Shared Service is uit te breiden met de Nazca-i Rapportagemodule, waarmee op diverse bodemthema's rapportages gemaakt worden, die aansluiten bij de specifieke behoeften van interne afdelingen, danwel makelaars/taxateurs of milieu-adviesbureau's.

 
Waarom Nazca IT Solutions
 
Nazca IT Solutions’s Shared Service Nazca-i Bodem is door het RMB Cuijk gekozen vanwege:
  • Online beschikbaar voor alle deelnemers
  • BIS is te koppelen aan Wabo-applicaties
  • Remote beheer van applicatie en database
  • Centrale invoer van (water-)bodemgegevens
  • Conform actueel SIKB-protocol
  • Heldere datapresentatie
Contact

Hosting

Shared Service

 

Het Shared-Service-principe maakt het mogelijk voor organisaties vanuit hetzelfde platform hun eigen milieuhygiënische  gegevens te beheren en tevens de data van andere deelnemers aan de shared service te raadplegen. De Shared Service is met de eigen organisatiebrede viewer te benaderen en voldoet aan het laatste SIKB-protocol.

Daarnaast is de dienst te koppelen met o.a. Rapportagesysteem, BAG en het BIS Nazca-i Bodem.

Lees meer...