Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

Producten

Nazca-i Bodem

 

- Voor het registreren van al uw bodemgegevens

- Conform laatste SIKB-protocol

- Volledige webbased applicatie

- Locatie onafhankelijk, vrij en onbeperkt te gebruiken

- Gratis updates

- Geen aanschafkosten software

- Als Shared Service in te richten

Contact
 

BIS-online

 

Het bodeminformatiesysteem (BIS) Nazca-i Bodem is erop gericht milieu hygiënische informatie te registreren en overzichtelijk te presenteren.

Als gebruiker kunt u informatie uit onderzoeksrapporten, boringen en andere bronnen invoeren. Op de kaart kunt u eenvoudig locaties en onderzoeksgegevens raadplegen en beheren.

Nazca-i Bodem is een steun en toeverlaat voor diverse milieudiensten, gemeenten en provincies die hun water en bodemgegevens centraal en conform het SIKB-protocol willen opslaan.

Tevens kan Nazca-i Bodem met Shared Services en/of de Nazca-i Rapportagemodule worden uitgebreid.

Contact

Functionele wijzigingen

Nazca-i Bodem gekoppeld aan het BAG adressenbestand

Vanaf 1 augustus 2014 is Nazca-i Bodem gekoppeld aan het BAG adressenbestand. Nazca IT Solutions heeft nu haar eigen BAG database die dagelijks mutaties verwerkt vanuit het kadaster.

Vanuit deze database stellen we de BAG-data gratis voor u beschikbaar binnen Nazca-i Bodem via de vernieuwde adreszoeker.

 

Lees meer...

Functionele uitbreidingen

BES-Module

 

Hoe milieuvriendelijk ook er zijn risico’s verbonden met het plaatsen van bodemenergiesystemen.

Om deze risico’s beter in kaart te brengen biedt Nazca-i Bodem haar gebruikers de mogelijkheid bodemenergiesystemen in een aparte module als entiteit (naast boorpunten, tanks, etc.) aan een locatie toe te voegen of losstaand van een locatie te registreren.

Lees meer...

Publicaties

Gemeenten ontzorgd met Bodemloket Brabant-Noord

 

Shared Service Bodemloket Brabant-Noord ontsluit bodeminformatie regiobreed.

Op initiatief van het Regionaal Milieu Bedrijf (de huidige Omgevingsdienst Brabant-Noord) te Cuijk wordt binnenkort het Bodemloket Brabant-Noord, een regionaal bodeminformatiesysteem, geïntroduceerd. Dit Bodemloket zorgt ervoor dat gemeenten op eenvoudige wijze aan hun wettelijke taak van bodeminformatievoorziening kunnen voldoen.

Lees meer...

Cases

 

Shared Service Nazca-i Bodem voor Friese gemeenten en Provincie Fryslân


Shared Service Nazca-i Bodem voor Friese gemeenten en Provincie Fryslân In het kader van het project "Bodem in beeld" heeft de provincie in 2003 het initiatief genomen om de provinciale bodeminformatie uit te wisselen met de aan het project deelnemende Friese gemeenten.

Met de webapplicatie Nazca-i Bodem heeft de provincie in 2007 de stap genomen alle Friese bodemgegevens in één database op te slaan, die voor alle participerende partijen vrij toegankelijk is.

Lees meer...

Functionele uitbreidingen

Invoermodule

 

Het invoeren van onderzoeksentiteiten zoals (meng)monsters, boorpunten en boortrajecten kost veel tijd. De invoermodule van Nazca-i is ontwikkeld om grote hoeveelheden informatie over boringen en veldmonsters in één keer in te voeren.

De module is dan ook met name interessant voor gebruikers die veelvuldig grote hoeveelheden onderzoeksdata invoeren.

Contact