Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

Producten

Nazca-i Grondstromensysteem

Als omgevingsdienst/provincie wilt u snel inzicht hebben in het grondverzet binnen uw regio. Door vraag en aanbod van partijen grond op elkaar af te stemmen zijn aanzienlijke economische en milieu hygiënische voordelen te behalen. Het systeem monitort online, regiowijd, grondverzet.

De voordelen:

- 24/7

- online beschikbaar

- direct inzicht in vraag en aanbod

- centraal databeheer

- grensoverschrijdend

- up-to-date

- kostenbesparend

 

Datingsite voor grondstromenbeheer

 

Organisaties hebben vaak geen weet van elkaar welke grond er beschikbaar is in de regio en wie er zit te springen om grond. Iedereen die is aangemeld in het Nazca-i Grondstromensysteem ziet in één oogopslag wie welke grond, van welke kwaliteit aanbied in de regio. Grondaanbieders registreren hun partij in het systeem samen met bewijsstukken omtrent de milieutechnische danwel civiele kenmerken van de grond. Organisaties die grond nodig hebben krijgen op basis van de ingevoerde criteria te zien wie een geschikte partij aanbiedt en op welke afstand de partij zich ten opzichte van de vrager bevindt.

Online service

De dienst wordt - zoals alle Nazca-i diensten - online aangeboden, waardoor iedere geautoriseerde organisatie grond kan aanbieden en zoeken. Het Nazca-i Grondstromensysteem is het systeem waarmee vraag en aanbod samen worden gebracht.

Contact

Cases

 

ODBN gestart met Pilot Grondstromen

De Omgevingsdienst Brabant Noord is samen met de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, Uden en Veghel gestart met de Pilot regionale Grondstromen. Tijdens de Pilot gaan de deelnemende gemeenten proberen grond, die in de regio vrijkomt, duurzaam af te stemmen met locaties waar grond kan worden toegepast. Naast het handhaven van de opslag en het toepassen van grond wordt hiermee door de ODBN eveneens een alternatief geboden aan de gemeenten.

Lees meer...

Webdienst

Asbestsysteem

 

Eén online webomgeving waarin diverse organisaties asbestonderzoeken en locaties registreren, beheren en raadplegen. Hierdoor ontstaat er een asbestdatabank waarin aangesloten partijen te allen tijde nagaan of en wanneer er op een locatie asbest is geconstateerd.

Dit voorkomt dat er onnodig onderzoeken uitgevoerd worden en helpt bij een snelle planning met gemeente en aannemers ten aanzien van sloop- of verbouwingswerkzaamheden aan gebouwen.

Lees meer...

Publicaties

IPC-GOOD: eerste resultaten geboekt

 

Binnen het IPC-project 'GOOD' werken zeven ingenieursbureaus en vier software-leveranciers samen, met als doel: nieuwe en betere diensten te leveren aan overheden en overige gebruikers in bestaande en nieuwe markten.

Dit doen zij door extra kennis te genereren uit intergratie van omgevingsdata. In een 'werkatelier'wordt gewerkt aan een gezamenlijk omgevingsportaal.

Lees meer...

Track & Trace

GoStoreBox

 

De GoStoreBox is de ideale blend van een vuurvaste staalconstructie met een geïntegreerd blussysteem. De massieve bouwwijze verhindert dat een ontstane brand in de box verder om zich heen kan grijpen. De blusinstallatie detecteert en blust het vuur met blusmiddel.

Een speciaal daartoe geïnstalleerde slang knapt bij temperaturen boven de 100 graden waardoor het blusmiddel precies op de brandhaard terecht komt. Resultaat: brand meester! 

Lees meer...

Cases

 

RMBodemloket: shared service Omgevingsdienst Brabant-Noord

 

Met initieel 10 gemeenten heeft het RMB het RMBodemloket opgezet.

Doormiddel van de door Nazca IT Solutions geleverde webapplicatie Nazca-i Bodem ontsluit het RMB centraal (water-)bodemgegevens voor de deelnemende gemeenten, waardoor de kwaliteit en uitwisseling van gegevens sterk verbeterd is.

Lees meer...