Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

Producten

Nazca-i Shared Service

 

- online beschikbaar

- conform laatste SIKB-protocol

- Vanaf 2014 inclusief IM Metingen

- Standaard met de modulen: tank, HBB, SIKB

- Naar wens uit te breiden met de modulen: Bodemenergiesystemen, Invoermodule

- Te koppelen met o.a. Nazca-i Rapportagesysteem, BAG, organisatiebrede viewer

 

Effectief samenwerken door shared-service-principe

 

In de praktijk wisselen Provincies en gemeenten gegevens telefonisch of door middel van xml-bestanden uit. Het shared-service-principe maakt een einde aan deze tijdrovende manier van uitwisseling. Dit principe gaat uit van één database waarop alle deelnemende partijen bodemgegevens invoeren, raadplegen en beheren.

De online dienst maakt het mogelijk om overal waar toegang tot het internet is gegevens te beheren en te raadplegen.

Contact

Cases

Shared Service Nazca-i Bodem voor Friese gemeenten en Provincie Fryslân

 

In het kader van het project "Bodem in beeld" heeft de provincie in 2003 het initiatief genomen om de provinciale bodeminformatie uit te wisselen met de aan het project deelnemende Friese gemeenten.

Met de webapplicatie Nazca-i Bodem heeft de provincie in 2007 de stap genomen alle Friese bodemgegevens in één database op te slaan, die voor alle participerende partijen vrij toegankelijk is.

Lees meer...

Webdienst

Rapportagesysteem

 

Steeds meer overheden stellen informatie beschikbaar via het internet. Wilt u snel, overzichtelijk en online deze datastromen toegankelijk maken?

Onze rapportagemodule ondersteunt burgers, makelaars, adviesbureau's en interne gebruikers bij het vergaren van informatie op maat.

Lees meer...

Publicaties

Shared Services Fryslân: een gouden greep

 

Per 1 juli worden alle Friese burgers vanuit één bodeminformatiesysteem geïnformeerd. Dit is het resultaat van het project Shared Service Fryslân, waarbij gemeenten en provincie gebruikmaken van één gezamenlijke database voor bodeminformatie.

De volgende stap is aansluiting realiseren op de landelijke database voor bodeminformatie.

Lees meer...

Track & Trace

Connected Car

 

eCall- en bCall-systemen zijn onlosmakelijk verbonden met de automobiliteit van de toekomst. Bent u wagenparkbeheerder en wilt u naast positiebepaling ook op de hoogte gehouden worden van de technische toestand van uw voertuigen?

De connected car biedt u online informatie over positie, snelheid en datum. Daarnaast zijn de inzittenden van het voertuig in staat om via eCall of bCall direct te communiceren met uw alarm- of servicecentrale.

Lees meer...

Vastgoed

Basisscan

 

De Basisscan informeert u over de markt voor bestaande woningen, gebaseerd op digitaal beschikbare gegevens. Als fundament worden gegevens van het Kadaster en de Nederlandse gemeenten gebruikt. Deze basis wordt aangevuld met data van bedrijven en het publiek toegankelijke internet.

Met behulp van de informatie kunt u doeltreffend de kwaliteiten van een woning identificeren, om snel en eenvoudig de verkoopwaarde en de courantheid van het object te bepalen.

Lees meer...