Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

Producten

Zaaksysteem

 

- Online beschikbaar op ieder device

- Modulatie van procedures inclusief doorlooptijden en formulierbeheer

- Gelijktijdige behandeling, beheer en bewerking van zaken door verschillende afdelingen en/of organisaties

- Uit te breiden met het systeem Nazca-i Mobiel Handhaven

- Automatisch bericht, bijvoorbeeld via e-mail

- Kostenbesparend

 

Beheer van processen en zaakarchief

 

Online applicatie voor het beheren en registreren van zaken en processen binnen de organisatie, maar ook organisatie-overstijgend.

Werkprocessen zijn naar wens in te richten en aan te passen, Inclusief doorlooptijden en formulierbeheer. Het systeem is uit te breiden met de Nazca-i Mobiel Handhaven-module.

Contact

Cases

Rijkswaterstaat: Tracking en Tracing voor weginspecteurs

 

Nazca IT Solutions implementeert voor RWS een Tracking and Tracing-systeem waarmee de RWS-verkeerscentrale online inzicht heeft in alle – met “on board units” uitgeruste – voertuigen en hun actuele posities, alsmede hun beschikbaarheid.

Tevens wordt het versturen van sms-berichten van de verkeerscentrale naar het voertuig, via de applicatie geregeld.

Lees meer...

Hosting

Shared Service

 

Het Shared-Service-principe maakt het mogelijk voor organisaties vanuit hetzelfde platform hun eigen milieuhygiënische  gegevens te beheren en tevens de data van andere deelnemers aan de shared service te raadplegen. De Shared Service is met de eigen organisatiebrede viewer te benaderen en voldoet aan het laatste SIKB-protocol.

Daarnaast is de dienst te koppelen met o.a. Rapportagesysteem, BAG en het BIS Nazca-i Bodem.

Lees meer...

Publicaties

Sensorennetwerken in Zoetermeer

 

Openbare veiligheid en verantwoord gebruik van gemeenschapsgelden, dat zijn de twee basispijlers waarop de gemeentewerkers van Zoetermeer worden aangesproken. Een aanspraak die de gemeente waarborgt door planning, toezicht en verantwoording.

Wat te doen als het registratiesysteem waarmee gepland, toegezien en verantwoord wordt niet aan de normen voor openbare veiligheid en budgetverantwoording voldoet?

Lees meer...

Track & Trace

Connected Car

 

eCall- en bCall-systemen zijn onlosmakelijk verbonden met de automobiliteit van de toekomst. Bent u wagenparkbeheerder en wilt u naast positiebepaling ook op de hoogte gehouden worden van de technische toestand van uw voertuigen?

De connected car biedt u online informatie over positie, snelheid en datum. Daarnaast zijn de inzittenden van het voertuig in staat om via eCall of bCall direct te communiceren met uw alarm- of servicecentrale.

Lees meer...

Vastgoed

Milieuscan Light

 

De Milieuscan Light informeert u over de milieukwaliteit van een perceel en de directe omgeving daarvan. Het gaat hierbij om het pand zelf en om gegevens over de milieukwaliteit van het perceel en zijn omgeving.

Zijn er aanwijzingen dat de bodem op het perceel is verontreinigd, of is er sprake van veel lawaai door het verkeer? Zijn er bedrijfsactiviteiten in de omgeving die tot gevaar of overlast kunnen leiden?

Lees meer...