Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

 

 

Oxfam Novib

Nazca-i is bedrijvenambassadeur geworden van Oxfam Novib en ondersteunt hiermee microkreditieten in de derde wereld. Onder het credo "Niet harder, maar slimmer werken" krijgen mensen in ontwikkelingslanden de helpende hand aangereikt met concrete steun daar waar het verschil maakt. Dat kleine duwtje naar een zelfstandig en vrij bestaan.

Oxfam Novib werkt sinds 2007 samen met partnerorganisatie GUK in Bangladesh. Deze organisatie helpt de allerarmste mensen in Bangladesh, met name vrouwen in de binnenlanden van Shariatpur en Chandpur. Zij trainen vrouwen in het werken aan een eigen inkomen door het houden van kleinvee zoals geiten en koeien.

Een koe draagt op verschillende manieren bij aan het welbevinden van een familie: de uitwerpselen zijn ideale mest voor het verbouwen van de eigen gewassen en de melk is een voedzame toevoeging op het dagelijkse dieet van rijst en groenten. Wat te doen met mestoverschot en melkplas? Daarmee koopt de familie zaadgoed en betaald schoolgeld en medicijnen.
 

 

 

 

Jointhepipe.org

Wij als Nazca IT Solutions zijn sinds enige tijd betrokken bij het initiatief van de Jointhepipe stichting om waterprojecten in de derde wereld te realiseren. Wij ondersteunen dit initiatief ter nagedachtenis aan Chrit Schouten, medeoprichter van Nazca IT Solutions. Samen met Jointhepipe geven we invulling aan zijn visie:


“Als je iets wilt, spant het hele universum samen om ervoor te zorgen dat je je droom verwezenlijkt”

Chrit Schouten – medeoprichter Nazca IT Solutions 05-10-1945 – 17-06-2011

Een uitspraak die Chrit op het lijf was geschreven, omdat het zijn positieve houding beschrijft iets in de wereld te gaan bewegen, zijn vertrouwen dat dromen uitkomen en vooral, dat je er niet alleen voor staat. Familie, vrienden en collega’s zijn voor Chrit heel belangrijk geweest om zich te ontplooien tot vooraanstaand wetenschapper en later tot succesvol ondernemer. Die band met mensen en hun leefomgeving bevleugelden hem zich, in binnen en buitenland, blijvend in te zetten voor een verantwoorde, eerlijke omgang met natuurlijke hulpbronnen. Hulpbronnen als water en vruchtbare grond zijn de basis waarop mensen floreren en hun dromen in vervulling laten gaan.

De droom van de Jointhepipe stichting is de aanleg van de langste waterpijpleiding ter wereld, zodat iedereen, overal ter wereld, schoon drinkwater heeft. Een droom, een visie, die worden bereikt door actie te ondernemen. Nazca IT Solutions neemt de stap van droom naar realiteit door jaarlijks een waterput te openen in een ontwikkelingsland en het belang van wereldwijd schoon drinkwater binnen ons netwerk onder de aandacht te brengen.

Hiermee geven we een concrete inhoud aan Chrit’s visie. Op een positieve manier samen iets bewegen in de wereld. In de overtuiging dat dromen uitkomen.

Het eerste wapenfeit wordt tussen november 2011 en maart 2012 gerealiseerd. In samenwerking met Jointhepipe en MAX Foundation wordt het dorp Dasmina (Bangladesh) voorzien van een waterput en latrines en krijgt voorlichting over hygiëne. Bij deze en alle toekomstige waterputten die wij zullen slaan wordt een bord geplaatst ter nagedachtenis aan Chrit Schouten. De eerste stap naar bewustwording:

Dasmina, Bangladesh: N 22 16.831 / E 90 34.789 (te bekijken op Google Earth).

 

 

 

KWF Kankerbestrijding Nazca-i onderneemt tegen kanker als KWF Zakenvriend

 

Jaarlijks krijgen 91.000 mensen de diagnose kanker. Dit zijn 10 mensen per uur, maar daar blijft het niet bij. De constatering verandert naast het leven van de patiënt ook dat van zijn of haar dierbaren ingrijpend. Daarom komt Nazca-i als KWF Zakenvriend van KWF Kankerbestrijding in actie tegen deze ziekte.

Nazca-i deelt de droom van miljoenen mensen: een wereld waarin kanker niet langer een dodelijke ziekte is. Om deze droom uit te laten komen draagt Nazca-i als KWF Zakenvriend actief bij.

Als KWF Zakenvriend steunt Nazca-i het onderzoek naar kanker van Marnix Lam. Hij is werkzaam in het UMC te Utrecht op de afdeling nucleaire geneeskunde. Zijn onderzoek maakt gebruik van radiologische en nucleaire technieken ten einde een effectieve behandeling tegen leverkanker te vinden.

Met een vast maandelijks bedrag helpt Nazca-i naast het wetenschappelijk onderzoek van Marnix Lam ook de ontwikkeling van KWF-fellows. Dit zijn talentvolle jonge onderzoekers die ervaring opdoen in wetenschappelijk kankeronderzoek en/of de specialistische behandeling van kanker.

Deze toptalenten in kankeronderzoek blijken een bijzonder goede investering: veel oud-fellows bekleden nu topposities binnen het kankeronderzoek.

Sta ook op tegen kanker

Als onderneming ook opstaan tegen kanker? Kijk voor inspiratie en informatie op de speciale actiewebsite van KWF Kankerbestrijding.

 

 

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

Nazca-i gelooft in de kracht van mensen. Een kracht die onder de juiste omstandigheden vol tot ontplooiing komt. De kansen die mensen geboden worden zijn niet overal in de wereld gelijk. Om iets aan die ongelijkheid te doen heeft Nazca-i besloten een aantal goede doelen te ondersteunen. Organisaties die denken vanuit de kracht van mensen.

Met de steun aan Oxfam Novib, maar ook Jointhepipe en KWF helpt Nazca-i bij het creëren van die randvoorwaarden waarin mensen zichzelf uit de armoede kunnen trekken en een menswaardig bestaan gaan leiden.