Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

Location Based Service

Emco: Monitoring Kit haalt hete kolen uit het vuur

 

21 maart jongsleden werd de Emco-groep getroffen door een hevige brand. De brand ontstond door kortsluiting en legde het gehele bedrijfsgebouw inclusief klimaatcomputer in de as. Al tijdens de brand werd de hulp ingeroepen van de noodhulpcoördinator van PinCAgro.

De bedrijfscontinuïteit in de kassen is ondanks de uitval van de klimaatcomputer gegarandeerd door het gebruik van de Nazca-i Monitoring Kit.

Lees meer...

Connected Car

ANWB: eCall en bCall voor leenauto's

 

De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een vereniging die met een unieke mix van beïnvloedende en dienstverlenende activiteiten de belangen van haar leden behartigt op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd.

Om ook in de toekomst de kwaliteit van dienstverlening te garanderen start de ANWB diverse projecten om ervaring op te doen met de nieuwste technologische ontwikkelingen op mobiliteitsgebied.

Lees meer...

Grondstromen

 

ODBN gestart met Pilot Grondstromen

De Omgevingsdienst Brabant Noord is samen met de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, Uden en Veghel gestart met de Pilot regionale Grondstromen. Tijdens de Pilot gaan de deelnemende gemeenten proberen grond, die in de regio vrijkomt, duurzaam af te stemmen met locaties waar grond kan worden toegepast. Naast het handhaven van de opslag en het toepassen van grond wordt hiermee door de ODBN eveneens een alternatief geboden aan de gemeenten.

Lees meer...

Shared Service

Shared Service Nazca-i Bodem voor Friese gemeenten en Provincie Fryslân

 

In het kader van het project "Bodem in beeld" heeft de provincie in 2003 het initiatief genomen om de provinciale bodeminformatie uit te wisselen met de aan het project deelnemende Friese gemeenten.

Met de webapplicatie Nazca-i Bodem heeft de provincie in 2007 de stap genomen alle Friese bodemgegevens in één database op te slaan, die voor alle participerende partijen vrij toegankelijk is.

Lees meer...

Rapportagesysteem

Online rapportagesysteem voor de gemeente Nieuwegein

 

Jaarlijks worden er tussen de honderd en tweehonderd aanvragen door de gemeente behandeld.

Samen met Nazca IT Solutions heeft de gemeente Nieuwegein met succes een online rapportagemodule voor het opvragen van bodemgegevens geïmplementeerd.

Lees meer...

Shared Service

RMBodemloket: shared service Omgevingsdienst Brabant-Noord

 

Met initieel 10 gemeenten heeft het RMB het RMBodemloket opgezet.

Doormiddel van de door Nazca IT Solutions geleverde webapplicatie Nazca-i Bodem ontsluit het RMB centraal (water-)bodemgegevens voor de deelnemende gemeenten, waardoor de kwaliteit en uitwisseling van gegevens sterk verbeterd is.

Lees meer...

Vastgoed

 

Aankoopmakelaar vs. Sherlock Holmes

Recent heeft Pracht Aankoopmakelaars een perceelaankoop begeleid, waarbij het huidige huis afgebroken werd en er een nieuw huis gebouwd wordt. Het is van groot belang om na te gaan hoe het met de bodemsituatie op het perceel is. Welke kans is er op bodemverontreiniging, en zijn er nog olietanks om rekening mee te houden? Bij elke aankoop laten we een Milieuscan door Nazca IT Solutions maken. Zij raadplegen dan alle beschikbare bronnen in Nederland, op landelijk niveau, provinciaal en gemeentelijk niveau. Geleverd in een rapportage met daarbij een verklaring van een extern milieutechnisch adviesbureau.

Lees meer...

Track & Trace

Rijkswaterstaat: Tracking en Tracing voor weginspecteurs

 

Nazca IT Solutions implementeert voor RWS een Tracking and Tracing-systeem waarmee de RWS-verkeerscentrale online inzicht heeft in alle – met “on board units” uitgeruste – voertuigen en hun actuele posities, alsmede hun beschikbaarheid.

Tevens wordt het versturen van sms-berichten van de verkeerscentrale naar het voertuig, via de applicatie geregeld.

Lees meer...

Location Based Service

CWT Commodities: innovatie in opslagbeheer

 

Handelsbetrekkingen in Afrika en Europa maken Sitos een belangrijke speler op het gebied van transport en dienstverlening voor verse waar als koffie en cacaobonen.

In haar opslagdepots te Amsterdam heeft CWT Commodities onlangs een innovatieve oplossing van Nazca IT Solutions en Ambient Systems toegepast. Met die oplossing legt CWT de lat hoog voor de hele industrie als het gaat om klantenservice, productkwaliteit, efficiëntie en veiligheid.

Lees meer...