Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

Milieu

 

Aankoopmakelaar vs. Sherlock Holmes

Recent hebben we klanten begeleid bij de aankoop van een perceel grond. Met als doel het huis dat er op staat af te breken en nieuw te gaan bouwen. Dan is het van groot belang om na te gaan hoe het met de bodemsituatie op het perceel is. Welke kans is er op bodemverontreiniging, en zijn er nog olietanks om rekening mee te houden?

Bij elke aankoop laten we een Milieuscan door Nazca IT Solutions maken, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verzamelen van data rond onroerend goed. In dit geval dus op het terrein van de milieuaspecten voor het betreffende perceel. Zij raadplegen dan alle beschikbare bronnen in Nederland, op landelijk niveau, provinciaal en gemeentelijk niveau. Daar volgt een rapportage van en daarbij komt dan een verklaring van een extern milieu technisch adviesbureau (CSO uit Bunnik) dat daarin aangeeft of op basis van deze data een goedkeurende verklaring kan worden afgegeven (of een vervolgactie, indien het niet in orde is). In dit geval kregen we een akkoordverklaring, de olietank bleek verwijderd en er was op het perceel geen bijzondere situatie met de bodem.

In de Milieuscan werd melding gemaakt van een aangrenzend huisnummer dat inmiddels niet meer bestaat. Omdat het perceel dat we onderzochten 2 kadastrale percelen bevatte, gingen we er vanuit dat dit aangrenzende huisnummer inmiddels bij het perceel hoorde dat onze klant wilde kopen.

En juist op dat stuk werd melding gemaakt van een olietank, zonder dat er bij vermeld stond of deze nog in de grond zat (al lekkend??) of niet. Ook was daar in 1992 bodemonderzoek gepleegd. Via de gemeente en via het bedrijf dat in het verleden dat bodemonderzoek had uitgevoerd, zijn we dit rapport gaan traceren. En ja, dat lukte. En wat bleek toen? Er zat een kaartje bij met de locatie waar het om ging, en dat bleek naast ‘ons’ perceel te liggen, met een andere straatnaam inmiddels.

Ons vraagstuk was opgelost, na meer dan een week speurwerk en overleg met Nazca IT Solutions, die ook meedachten hoe we dit vraagstuk moesten oplossen. Eind goed al goed met de grond…. tenminste voor zover we nu uit de onderzoeken kunnen traceren.

 




Bron: Pracht Aankoopmakelaars, "Bodemonderzoek" 11-02-2014

Vastgoed

 

Waarom de Milieuscan?

Bodeminformatie en een bijbehorende beoordeling van een milieutechnisch adviesbureau.

  • 24/7 te bestellen online

  • Professionele Vastgoedscans met betrouwbare informatie

  • Wordt geleverd binnen twee werkdagen, inclusief professioneel oordeel van een milieutechnisch adviesbureau

  • Alle Vastgoedscans leverbaar in uw huisstijl

Quote

 

Pracht Aankoopmakelaars: Beslagen ten ijs

“Nazca-i koppelt alle informatie die er over een huis bekend is. In een Omgevingsscan staat informatie over ligging, bereikbaarheid en voorzieningen. In een Planscan vind je informatie over bijvoorbeeld publiekrechtelijke beperkingen. En in de Milieuscans zie je hoe het met de bodemverontreiniging in de buurt gesteld is. Als koper heb je een onderzoeksplicht, net zoals de verkoper een informatieplicht heeft. Uiteindelijk draait het vaak om aansprakelijkheid.

Pracht Aankoopmakelaars zorgt er met deze informatie voor dat klanten inzicht hebben in alle aspecten van het aan te kopen huis. Dat krijgen zij gepresenteerd in een overzichtelijk rapport.

 

 

Pracht Aankoopmakelaars



Gerda Wiegers
 

http://www.prachtaankoopmakelaars.nl/

Vastgoed

Vastgoedscans

 

Snel en betrouwbaar vastgoedinformatie opvragen? De diverse Vastgoedscans bieden relevante informatie over de omgeving van woonhuis, of ander vastgoedobject.

Als makelaar, taxateur, vastgoedexpert of consument bestelt u eenvoudig via deze website Vastgoedscans over o.a.kadastrale informatie, waardebepaling, mogelijke bodemverontreinigingen, buurtfaciliteiten en bestemmingsplannen.

Lees meer...