Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

Events

Nazcafé 2017

Het Nazcafé stond ditmaal in teken van Bodemdata. 

De volgende thema’s stonden centraal in het programma: de impact van BIDON op de werkprocessen van de Overheid. De waarborging binnen SIKB, de gevolgen van BIDON op de applicatie Nazca-i Bodem en het gebruik van bodemdata voor de Landelijke Service. Gedurende de dag werden er diverse presentaties verzorgd door BIDON, partijen uit de overheid (o.a. RUD’s en gemeenten) en netwerkbeheerder Stedin.

“Hoe gaan we bodemdata met elkaar delen op een verantwoorde manier, waardoor ‘delen’ inderdaad het ‘nieuwe hebben’ is?” Dit was de centrale vraag die de gemoederen bezig hield in de inhoudelijke editie van het Nazcafé. Een vraag die dankzij de aanwezigheid van leden uit de hele bodemketen – van softwareleveranciers tot bodemspecialisten van overheden en netbeheerders – levendig werd bediscuteerd. 

 

Verslag Nazcafe..

Events

 

ECP Congres

Tijdens het ECP Congres vind het tekenmoment plaats van het Leveranciersmanifest Open Standaarden. Ook Nazca-i is deze avond aanwezig voor het ondertekening van het Manifest onder toeziend oog van Hans van der Stelt, directeur van Bureau Digicommissaris. Het Manifest wordt getekend omdat de overheid afhankelijk is van leveranciers voor het halen van de doelstellingen van interoperabiliteit in het algemeen en het realiseren van de Generieke Digitale Infrastructuur in het bijzonder. Met het ondertekenen wordt aangetoond dat Nazca-i de verplichte open standaarden toepast in de ICT-producten en -diensten.

Events

 

Handelsmissie Suriname

GeoBusiness Nederland en Kadaster Internationaal hebben van 17 tot en met 21 oktober 2016 gezamenlijk een geo-handelsmissie en studietour georganiseerd naar Suriname. De missie viel samen met de Surinaamse ICT week georganiseerd door de ICT Associatie Suriname en werd ondersteund door de Nederlandse ambassade in Paramaribo en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor de missie werd ook nauw samengewerkt met de lokale tegenhanger van het Kadaster, MI-GLIS.

Lees meer...

Events

 

Nazcafé

Nazcafé wordt geopend door GeoBusiness waarbij onderwerpen als Omgevingswet, Bodemconvenant en innovatie belicht worden. Tevens nemen wij u mee in de toekomst van Smart City.

Laat u inspireren door de nieuwste ontwikkelingen omtrent Geo-informatie; BDOK, de Atlas van de Ondergrond en Nazca-i Bodem.

Lees meer...

Events

 

Platform Bodembeheer

Het overkoepelende thema van de bijeenkomst was "samenwerken". Vanuit de omgevingswet krijgen overheden meer ruimte om bodembeheer vorm te geven, doordat de regelgeving versoepeld wordt. Echter zijn overheden vanaf 2018 verplicht een Bodemvisie op te stellen en hiervoor is samenwerking tussen de betrokken partijen: overheid, bedrijfsleven en burger van essentieel belang.

Vanuit het nieuwe bodemconvenant wordt de gebiedsgerichte aanpak aangemoedigd. Veel spoedlocaties zijn in kaart gebracht en aangepakt. Wat overblijft zijn zogenaamde verspreidingslocaties. Dit zijn vervuilde locaties waarbij het risico bestaat dat de vervuiling zich zal verspreiden naar andere aangrenzende gebieden. Om deze locaties effectief aan te kunnen pakken is er samenwerking nodig tussen bodembeheerders, waterbeheerders en burgers.

Tot slot is de ambitie van de Rijksoverheid een Rijksstructuurvisie op te zetten die zich met name richt op twee grote thema's: een robuuste energiewinning en schoon drinkwater. De noemer die beide beleidsvelden met elkaar verbindt is 'grondwater'. Daar waar energie gewonnen wordt uit de ondergrond (hetzij door mijnbouw, wko-installaties of anderszins) komt men waterdragende lagen tegen die wel of niet in verbinding staan met de drinkwatervoorziening. De structuurvisie wil een 'work in progress' zijn die met alle verantwoordelijke partijen werkt aan strategieën voor het verbinden van projecten die zich bezighouden met/invloed hebben op het streven naar een robuuste energiewinning, danwel schoon drinkwater.

Events

 

Telecom Inspirience Awards

Nazca-i is genomineerd voor Best IoT Project 2016 Met trots kunnen wij melden dat Nazca IT Solutions is genomineerd voor de Telecom Inspirience Awards 2016. Uit meer dan 70 inzendingen is ons project met Gemeente Haarlem genomineerd in de categorie Best IoT Project. De insteek van het project houdt het reguleren van de verkeersstromen op de twee straten in aan de hand van real-time sensormetingen van NO2, temperatuur en luchtdruk op basis van een private LoRaWAN netwerk en Nazca-i Arid. De uitreiking van de award zal plaatsvinden op 16 november 2016.

Lees meer...

Events

 

SIKB jaarcongres

Onder de titel ‘Bodem, water en archeologie op de schop’ gaat het SIKB Jaarcongres 2016 in op uw werk in de toekomst. Hoe gaat uw werk veranderen met de aanstaande Omgevingswet, de inzet van nieuwe technieken als de inzet van drones en sleufloos boren en de digitale informatie-uitwisseling. Plenair met bijdragen van Annemieke Nijhof, algemeen directeur Tauw Nederland, en Jos Bazelmans, senior adviseur Kennis bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Zij delen hun visie op de belangrijke trends in onze vakgebieden. Ook gaan ze in op hoe de professionals in de (water)bodemsector en de archeologiesector zich daar op kunnen voorbereiden.

Events

 

The Hague Security Delta Café

De sprekers van het Ministerie van Veiligheid & Justitie en het platform WEAWARE gingen in op de mogelijkheid terrorisme in een vroeg stadium te herkennen en te voorkomen; counter-terrorisme. Met name de rol van burgers in het vroegtijdig herkennen van radicalisering en de snelheid waarmee social media in staat zijn te alarmeren bij aanslagen onderschrijven het belang van de burgerparticipatie in veiligheidsvraagstukken. Niet alleen op het gebied van veiligheid is burgerparticipatie gewenst, ook onderwerpen al: overlast, milieu, etc. zoeken overheden de steun van de burger. Data uit social media zijn een nog ongeborgen schat in combinatie met realtime metingen in de leefomgeving.

Events

 

Omgevingswet the Movie

Donderdag 16 juni was dit jaar de datum voor het jaarlijkse DataLand-congres. Helemaal uitverkocht en voor het eerst georganiseerd in Fort Voordorp. Wij kijken terug op een prettig en goed verlopen congres waar alle ruimte was voor interactie, kennisdeling en natuurlijk ook netwerken. Zodra de congresfilm van ‘Omgevingswet – the Movie’ gereed is, zullen wij deze hier uiteraard ook plaatsen.

Bron: www.dataland.nl

Lees meer...

Events

 

Smart City Innovation Day

De Netherlands Enterprise Agency, het ministerie van Economische Zaken en de Israëlische ambassade organiseren samen met nog enkele Israëlische instellingen een studiedag rond Smart Cities. De komende jaren zal veel technologie nodig zijn om steden veilig en leefbaar te houden. Overheden, universiteiten en bedrijfsleven zullen hierbij nauw moeten samenwerken om tot goede oplossingen te komen. Tijdens deze dag wisselen Nederland en Israël hun kennis uit op dit gebied, onder het mom van ‘twee weten meer dan één’.

bron: www.thehaguesecuritydelta.com