Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

Events

 

Omgevingswet, The Movie

De Omgevingswet en de basisregistraties stonden deze dag in de spotlight en de gemeenten kregen dit jaar voor het eerst de regie. Voordat zij aan de slag gingen, namen eerst Peter Heij, directeur-generaal Ruimte en Water van het ministerie van IenM en Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad van de VNG, kort het woord.

Heij benadrukte in zijn speech het belang van het op orde hebben van de basis; de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de Omgevingswet moeten gestandaardiseerd en landelijk uniform beschikbaar zijn. Veel van deze benodigde gegevens zitten al in de basisregistraties. Een goed voorbeeld van een dergelijke landelijke basisregistratie is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Tijdens zijn speech werd de allereerste live terugmelding via de module ‘Verbeter de kaart’ gedaan. Tenslotte riep Heij op om niet achterover te leunen en af te wachten, maar om aan de slag te gaan in pilots of proeftuinen.

Deze oproep sloot naadloos aan bij de woorden van Jantine Kriens. De ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet is een omvangrijke operatie die zijn weerga niet kent in de geschiedenis. Er zijn nog veel openstaande vragen, maar tegelijkertijd wordt er al gewerkt aan de uitrol. Om in filmtermen te blijven; het script wordt nog geschreven, maar de camera’s draaien al. Voor gemeenten betekent de Omgevingswet ook een hele nieuwe manier van werken, waarbij data- en informatieknooppunten (zoals KNOOP) onontbeerlijk zijn. Kriens riep net als Peter Heij op om alvast met de Omgevingswet aan het werk te gaan in projecten en innovaties. Deze kunnen aangemeld worden via depilotstarter.vng.nl. Via dit kanaal kunnen veelbelovende pilots ook worden uitgerold naar andere gemeenten.

Na deze plenaire opening konden de deelnemers in een zestal verschillende voorstellingen de regie nemen. De presentaties – indien beschikbaar – van de verschillende partners vindt u terug bij de tab ‘voorstellingen’. Speciaal voor deze dag was Mark van de Veerdonk in de rol van eindregisseur gekropen en gaf op ludieke wijze aanwijzingen aan de deelnemers en hield ze een spiegel voor. Al deze voorstellingen, regisseurs, crew en decorstukken zijn gedurende de dag op film vastgelegd. Een eerste impressie ziet u hiernaast.

bron: www.dataland.nl

Events

 

Omgevinsgwet, de toekomst

De échte film volgt zoals gezegd later.

Dat we moeten samenwerken en moeten leren van elkaar, bleek bij de plenaire dagafsluiting wel de belangrijkste boodschap. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Als je in de proeftuinen duizend bloemen tegelijk laat bloeien, wordt het een onbegaanbaar oerwoud. Om goed samen te werken, moeten we (kennis) delen en moeten we over onze eigen schaduw heen stappen. De achterliggende motivatie die ons allen bindt, is er al: het welbevinden van onze burgers en bedrijven.

Kortom de film van de Omgevingswet is nog lang niet klaar. ‘To be continued’. Volgend jaar op 15-6-17 zal ons volgende jaarcongres plaatsvinden met als thema ‘Het gemeentelijk speelveld’. De Omgevingswet en de basisregistraties zullen ongetwijfeld wederom een plek in de basisopstelling gaan innemen.

bron: www.dataland.nl

Events

 

There is no business like GeoBusiness!

Tijdens de gezamelijke voorstelling vanuit GeoBusiness Nederland lieten wij aan de hand van korte pitches en presentaties zien wat we te bieden hebben op het gebied van de Omgevingswet. Het ging vooral om wat er nu al mogelijk is en hoe dat kan worden uitgebreid naar de toekomst. Deelnemers konden aangeven of en hoe dit voor hen bruikbaar is en welke aanpassingen er eventueel nog nodig zijn.

Speeddaten op zakelijk vlak!