Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

 

 

Fraunhofer (DE)

Binnenkort meer informatie.

Lees meer...

 

 

EVENTS 2014

Logistiek

 

Veilig Werkt Beter

Nazca-I heeft, samen met haar Duitse partner Gelkoh deelgenomen aan de beurs "Veilig werkt beter". Er is een innovatieve box gepresenteerd, die speciaal ontwikkeld is voor het transport van beschadigde lithium-accus. De box is uitgerust met een ingebouwde blusinstallatie en SIM-kaart die automatisch in werking treden bij een brandincident in de box. Met de geavanceerde LiCoO2-box heeft Gelkoh de innovatieprijs van het Duitse vakblad Gefahr/gut gewonnen. Ook op deze Nederlandse beurs is de box genomineerd voor de Innovatie Award.

Milieu

 

SIKB Jaarcongres

In voorgaande jaren stond het SIKB-jaarcongres wisselend in het teken van samenhang, integraliteit en samenwerking op een hoger abstractieniveau. In 2014 stond het jaarcongres in het teken van de relatie tussen publieke en private partijen. It takes two to Tango. Overheid en markt kunnen niet zonder elkaar bij het goed organiseren van kwaliteit in bodem, water en archeologie.

Lees meer...

Vastgoed

 

Event: NSM8

Het Nationaal Symposium Makelaardij wordt mede mogelijk gemaakt door VastgoedPRO.

 

 

EVENTS 2013

Track & Trace

 

iMobility Challenge Netherlands

Op 11 september 2013 vond de iMobility Challenge Netherlands plaats. Het event werd door de ANWB en de FIA georganiseerd en stond in het teken van "intelligent technology for smart cities". De hangaars en landingsbanen van Vliegveld Valkenburg vormden de ideale omgeving voor diverse demonstraties, met name, om bezoekers bewust te maken van de technologische mogelijkheden van nu, die slechts wachten op een toepassing in de praktijk.

Lees meer...

 

 

Overheid360, de Smart City Experience

Kom de Smart City Experience beleven op 22 & 23 april 2015, in de Jaarbeurs Utrecht op de Overheid360 (voorheen Overheid & ICT).

De Smart City Experience wordt mede mogelijk gemaakt door Jaarbeurs Utrecht en Nazca IT Solutions B.V. Wat doet u, als Smart City?

Wij kijken uit naar uw reacties en ideeën die rond dit thema leven.

Lees meer...

Milieu

 

GeoBuzz

Nazca verzorgde drie presentaties op de eerste GeoBuzz in Den Bosch. Het project IPC GOOD met het thema: "Landelijke Service voor bodeminformatie?", maar ook het product Nazca-I Grondstromensysteem is gepresenteerd op 25 november. De visie "Het idee: Centrale registratie voor asbestlocaties" isgepresenteerd op 26 november door Thorvald de Goede. 

Milieu

 

Nationale Asbest Conferentie

Het beheren van asbestlocaties is in de praktijk lastig, omdat er op verschillende plekken informatie omtrent de asbestketen wordt opgeslagen, bij o.a. inventarisatiebureaus, gebouwbeheerders en overheden (de asbestkansenkaart). De vraag is dan ook hoe gebouwbeheerders een effectief meerjarenplan voor het beheren van asbestlocaties vorm kunnen geven.

"Asbestregistratie in de praktijk" is gepresenteerd door Thorvald de Goede op 30 oktober in het NCB te Nieuwegein.

 

 

 

Lees meer...

Milieu

 

Living Lab

Het programma van de bijeenkomst van "Sense for Society, het Living Lab for the Internet of Everything" bevatte een keynote van Dr. Steve Liang (ass. professor, Calgary over Sensor Web and the Internet of Things, the new OGC standard for IOT) en de presentatie: Europees perspectief op Slimme burgers in Slimme steden door 
Dr. Sven Schade (Joint Research Centre van de EC). Tevens is het Eindhovense lab van Stratumseind bezocht, waarin het belang van de betrokkenheid van diverse partijen is besproken.

Events

 

Overheid & ICT 2014

10 april heeft TNO in samenwerking met de Provincie Fryslân en Nazca-i een presentatie verzorgd over de BRO en IPC GOOD.

In een bomvol theater in de Jaarbeurs werden de actuele ontwikkelingen rond de BRO en de Landelijke Service voor milieu-hygiënische data nader toegelicht.

De presentatie is opgenomen en hier te bekijken.

Lees meer...

Milieu

 

Klantendag PDOK, BGT en INSPIRE

PDOK, INSPIRE en BGT staan graag in contact met hun gebruikers. Gezamenlijk organiseerden deze programma's op 20 november 2013 een klantendag. Het ochtendprogramma stond in het teken van informeren over de laatste ontwikkelingen en presentaties van ervaren gebruikers uit de praktijk. In de middag was er een werksessie over PDOK/INSPIRE en een bijeenkomst voor genodigden rond de BGT. De PDOK/INSPIRE werksessie was een open bijeenkomst waaraan gebruikers uit overheid, bedrijfsleven en onderwijs hebben deelgenomen.

Vastgoed

 

Provada

Nazca-i bezocht in 2013 het evenement met als thema: 'Deel de Inspiratie!'.

In een periode waarin de vastgoedbranche voor grote uitdagingen staat schept de PROVADA een platform om visies te delen en de vastgoedspecialist te inspireren. Op verschillende themapleinen, stands en fora, maar ook middels presentaties en discussieronden wordt de bezoeker geïnformeerd over de laatste stand van zaken op zijn of haar vakgebied. Of het nu gaat over financiële aspecten, regelgeving of trends op de woningmarkt: de PROVADA heeft het allemaal.

 

 

Klankbordoverleg Nazca-i

In komend Klankbordoverleg informeren we uitvoerig over de ontwikkelingen omtrent de toenemende vraag van grondroerders naar bodeminformatie (verzorgd door Buro38) en berichten wij over een oproep tot deelname aan het GO+ door RWS Leefomgeving. Ook de laatste ontwikkelingen omtrent Nazca-i Bodem worden tijdens dit Klankbordoverleg in Nieuwegein besproken.

Milieu

 

Symposium BodemBreed

Bodem Breed is het jaarlijkse bodemcongres voor én door de bodemprofessionals. Bodem Breed is vernieuwend maar besteed ook aandacht aan de dagelijkse en actuele bodempraktijk. Bodem Breed is bedoeld voor de bodemprofessional die actuele informatie en kennis wenst te halen en te brengen die relevant is voor zijn of haar werk en vooral ook wil netwerken.

Milieu - Logistiek

 

Intergeo

7, 8 en 9 oktober 2014 heeft de 20ste editie van de Intergeo plaatsgevonden in Berlijn. Op dé internationale congresbeurs voor geodesie, geo-informatie en landmanagement is dit jaar invulling gegeven aan "Sensing City", INSPIRE en de kansen die Open Data ons biedt. Onze visie op het datamanagement van de toekomst kwam tot uitdrukking in onze stand.


Lees meer...

Milieu

 

Klankbordgroepoverleg Overheid

Hoewel INSPIRE ver weg lijkt zijn ontwikkelingen op het gebied van basisregistraties en de ontsluiting van open-data onmiskenbaar van invloed op de dagelijkse bodempraktijk. Naast en door INSPIRE worden er landelijk talrijke initiatieven ontplooit voor de (gezamenlijke) ontsluiting van bodeminformatie, bijvoorbeeld: "De Laan van de Leefomgeving". Waar staan we nu, wat valt er in de nabije toekomst te verwachten voor bodeminformatiebeheer? Geonovum is in gegaan op deze kwesties en heeft een helder beeld geschetst van de bodempraktijk van vandaag en morgen.

Overheid

 

Waterinfodag

13 februari vond de 6de Waterinfodag plaats in het NBC te Nieuwegein. Een dag waarop kennis en ervaring in waterbeheer op het vlak van databeheer en management wordt uitgewisseld. Het programma was met name toegespitst op specialisten in de watersector zoals ICT-ers, databeheerders, waterbeheerders en Geo-deskundigen. Ook Nazca-i was aanwezig op dit event.

Lees meer...

Vastgoed

 

NeVaCon 2013

NeVaCon (Nederlands Vastgoed Congres) -  het voormalige VBO Makelaar Congres - werd in 2013 voor de eerste keer gehouden in Den Bosch. De dag stond in het teken van succesvol ondernemen. Een onderdeel hiervan werd belicht door inspirator Richard van Hooijdonk: de connected consumer.

Lees meer...