Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

Events

 

Intergeo: Geo-informatie in Europa

Op de grootste vakbeurs voor geo-informatie, geodesie en landmeetkunde in Europa is duidelijk geworden dat het belang van geo-gerelateerde informatie steeds groter wordt en de vraag naar toepassingen stijgt. Toepassingen die de steeds grotere stroom van location-based-data inzetten voor het oplossen van vraagstukken in o.a. de zorg, het verbeteren van de infrastructuur en de kwaliteit van de leefomgeving. Nazca-i was erbij.

In de imposante hallen van de Messe Berlin vond op 7, 8 en 9 oktober de Intergeo plaats. Naast de vakbeurs werd ook de 3de nationale INSPIRE-conferentie gehouden, waarop de voortgang van de implementatie van de INSPIRE-richtlijnen in Duitsland werd toegelicht.

Contact

 

 

INSPIRE: stimulans voor gebruik geografische data

Het door de Europese Commissie geïnitieerde INSPIRE-programma is een grote stimulans voor het gebruik van geografische data. De INSPIRE-richtlijnen sturen aan op het eenduidig beheren, opslaan en ontsluiten van omgevingsdata in Europa. Een streven dat de uitwisseling van geografische data moet bevorderen, waardoor calamiteiten sneller opgelost kunnen worden en er gerichter gewerkt kan worden aan infrastructurele knelpunten (o.a. verkeersregulering, energiedistributie, veiligheid), met het doel de Europese Unie zowel sociaal als economisch sterker te maken. Tevens moet de ontsluiting van omgevingsdata leiden tot een snellere afwikkeling van procedures ten behoeve van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Het beschikbaar komen van omgevingsdata door INSPIRE, maar ook door bijvoorbeeld het Copernicus-programma van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, voeden de behoefte van bedrijven en overheden naar toepassingsmogelijkheden. Door heel Europa heen ontstaan zogenoemde Living Labs, waarin bedrijven en overheden de handen ineenslaan om oplossingen te ontwikkelen voor het effectief gebruiken van BIG-data (telecom-, sensor- en satellietdata) in combinatie met andere geografisch-gerelateerde databronnen (bijvoorbeeld kadastergegevens).

Living Lab: datastromen reguleren voor mens en maatschappij

Het belang van geografische data vindt zijn weerslag op de beursvloer van de Intergeo, waar veel aandacht wordt besteed aan een perfecte inwinning van geografische data. Aanbieders van Laser-scan-luchtopnamen, HR-satelietopamen, geavanceerde landmeetapparatuur, UAS voor mapping en 3D-modelering staan zij aan zij in de zes hallen van de beurs.

Op de stand van Nazca IT Solutions lag de focus vooral op het verbinden van geografische informatie uit diverse databronnen voor o.a. het bestrijden van leegstand, het effectief benutten van bouwgrond binnen de gemeentegrenzen en het verhogen van de burgerparticipatie. Het verbinden van complexe datastromen is onmisbaar voor de economische uitdagingen van morgen en het oplossen van sociale vraagstukken.

Nazca IT Solutions bedankt alle standbezoekers en nodigt u van harte uit op de volgende Intergeo te Stuttgart.

Bron: Nazca IT Solutions

Events

 

Living Lab: Internet of Everything

Op 4 juni vindt de tweede bijeenkomst van het “Living Lab for the internet of everything” plaats bij het Netherlands Space Office. De bijeenkomst in Den Haag dient om meer bewustzijn te creëren binnen overheden en bedrijven voor de technische mogelijkheden op sensorengebied. Aan de hand van concrete voorbeelden bespreken overheden en het bedrijfsleven ontwikkelingen en praktijkervaringen. Nazca-i is uitgenodigd door Geonovum om haar oplossingen op de aansluitende expo voor bedrijven te komen demonstreren.

Lees meer...

Cases

CWT Commodities: innovatie in opslagbeheer

 

Handelsbetrekkingen in Afrika en Europa maken Sitos een belangrijke speler op het gebied van transport en dienstverlening voor verse waar als koffie en cacaobonen.

In haar opslagdepots te Amsterdam heeft CWT Commodities onlangs een innovatieve oplossing van Nazca IT Solutions en Ambient Systems toegepast. Met die oplossing legt CWT de lat hoog voor de hele industrie als het gaat om klantenservice, productkwaliteit, efficiëntie en veiligheid.

Lees meer...

Producten

Rapportagesysteem

 

Steeds meer overheden stellen informatie beschikbaar via het internet. Wilt u snel, overzichtelijk en online deze datastromen toegankelijk maken?

Onze rapportagemodule ondersteunt burgers, makelaars, adviesbureau's en interne gebruikers bij het vergaren van informatie op maat.

Lees meer...