Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

Overheid

 

Waterinfodag 2014: shared service voor waterbeheer?

13 februari aanstaande vindt alweer de 6de Waterinfodag plaats in het NBC te Nieuwegein. Een dag waarop kennis en ervaring in waterbeheer op het vlak van databeheer en management wordt uitgewisseld. Het programma is met name toegespitst op specialisten in de watersector zoals ICT-ers, databeheerders, waterbeheerders en Geo-deskundigen. Ook Nazca-i zal aanwezig zijn op dit event.

Informatiecyclus waterkwaliteit

Naast internationale standaarden, vragen omtrent waterbeheer en informatiebeveiliging is ook ketenintegratie een belangrijk thema op de Waterinfodag. Zo streeft het Informatiehuis Water naar een gesloten informatiecyclus, waarbij gebruikers van het door het IHW beschikbaar gestelde waterkwaliteitsportaal van elkaars inzichten kunnen profiteren.

In Nederland zijn we al decennia lang gewend onze meetgegevens over waterkwaliteit in grond- en oppervlaktewater met elkaar op nationaal en lokaal niveau te delen. Zo kunnen we beter traceren wat de invloed is van landbouw op het water, weten we wat we vanuit bovenstroomse buren erven en kunnen we beter inschatten welke maatregelen tot een verbetering van de kwaliteit van het water leiden.

Het Informatiehuis Water (IHW) is de koepelorganisatie van provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat voor grond-, oppervlakte- en afvalwater. Het IHW voert in die hoedanigheid de regie over de datastromen conform landelijke afspraken en verplichtingen. IHW beheert de standaard waarmee we de informatie uitwisselen (Aquo). En sinds dit jaar heeft het IHW de beschikking over een waterkwaliteitsportaal waar informatie over grond-, oppervlakte en afvalwater uniform wordt vastgelegd.

Hiermee zijn twee fundamentele ingrediënten voor ketenintegratie vervuld: het vastleggen van een standaard voor het uitwisselen van informatie en een centraal punt voor de ontsluiting van gegevens, het portaal. Toch is er nog geen sprake van een gesloten informatiecyclus, want hoewel partijen informatie opvragen bij het IHW vindt er geen feedback plaats. Ingewonnen informatie wordt vaak door de afnemer 'veredeld' door het met andere gegevens te verbinden of door conclusies te trekken uit de opgevraagde gegevens. Die meerwaarde komt meestal niet meer terug bij het IHW, waardoor andere gebruikers van het waterkwaliteitsportaal geen profijt hebben van die extra gegevens.

 

 

Waterkwaliteit & milieu-informatie

Onder de vlag van het IHW realiseren organisaties ketenintegratie voor het beheren en uitwisselen van informatie voor waterbeheertaken. Op bodemgebied vindt een zelfde ontwikkeling plaats. Een ontwikkeling die vast is gelegd door de Overheid in het concept genaamd “Laan van de Leefomgeving”. De gedachte is op verschillende vlakken (o.a. lucht, water, geluid en bodem) informatie zo te structureren dat het aansluit bij o.a. zaakgericht werken, het nieuwe werken en tevens de ketenintegratie van datastromen bevordert.

Op bodemgebied bestaan er al diverse initiatieven om ketenintegratie te realiseren en een gesloten informatiecyclus vorm te geven. Eén daarvan is geïnitieerd door het samenwerkingsverband IPC GOOD (Innovatief PrestatieContract Gezamenlijke Ontsluiting OmgevingsData). Het door AgentschapNL gesubsidieerde project werkt aan een landelijk portaal voor de ontsluiting van omgevingsdata waaronder milieuhygiënische data. Laatste worden ontsloten in een landelijke service, waarin het hele traject - van veldwerker tot bodemadviseur - wordt vastgelegd.

Het beheren van data uit de verschillende vakgebieden in één centrale database zorgt ervoor dat alle aangesloten deelnemers direct inzicht hebben in elkaars informatie. Een werkwijze die vooral bij grensoverschreidende projecten, zoals bij de aanleg van wegen, een effectieve samenspel van alle betrokkenen bevordert.

Het principe shared service richtingwijzend voor waterbeheer?

Een gesloten informatiecyclus is op bodemgebied in met name shared-service-regio's gerealiseerd. Het concept dat alle deelnemende organisaties in een centrale database gegevens invoeren en beheren maakt het delen van 'veredelde' bodemdata (adviezen, analyses en conclusies op basis van de verzamelde bodemgegevens) mogelijk. Wellicht een concept dat ook op het gebied van waterbeheer zijn vruchten af kan werpen.

Bron: Sense, Nazca IT Solutions

Nieuwsbrief

 

 

Altijd het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van vastgoed, Track & Trace en milieu-ICT?

Schrijf u dan geheel vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief.

 

 

 

Inschrijven

Hosting

Shared Service

 

Het Shared-Service-principe maakt het mogelijk voor organisaties vanuit hetzelfde platform hun eigen milieuhygiënische  gegevens te beheren en tevens de data van andere deelnemers aan de shared service te raadplegen. De Shared Service is met de eigen organisatiebrede viewer te benaderen en voldoet aan het laatste SIKB-protocol.

Daarnaast is de dienst te koppelen met o.a. Rapportagesysteem, BAG en het BIS Nazca-i Bodem.

Lees meer...