Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

Persbericht

 

Nieuwe informatiedienst verlicht onderzoekplicht nuts-sector

Nazca IT Solutions brengt in samenwerking met Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group een nieuwe dienst op de markt die bodem- en veiligheidsinformatie snel in kaart brengt: Bodem Digitaal Op de Kaart (BDOK). Na een aantal geslaagde pilots in samenwerking met Brabant Water en Enexis is Stichting Synfra de eerste partij die de informatiedienst BDOK grootschalig gaat inzetten. Samen met Antea Group gaat Nazca IT Solutions voor Synfra gefaseerd de bodemkwaliteit van 99 gemeenten ontsluiten en koppelt dit aan veiligheidsmaatregelen. Er is gestart met West-Brabant en aansluitend zullen de regio’s Oost-Brabant en Limburg volgen.

De nieuwe dienst verlicht de NUTS-sector bij haar onderzoekverplichting rondom graafwerkzaamheden. Monteurs en grondwerkers lopen bij de aanleg, reparatie of verplaatsing van kabels en leidingen de kans om met verontreinigde grond in aanraking te komen. Met alle gezondheidsrisico’s van dien. Om medewerkers te beschermen is actuele informatie over bodemkwaliteit en bijbehorende voorzorgsmaatregelen van cruciaal belang. Het verzamelen, interpreteren en ontsluiten van deze informatie kost echter tijd. Bij ongepland graafwerk door calamiteiten of storingen is die tijd er vaak niet.

 

 

Bodemdata inwinnen, bewerken, ontsluiten en actualiseren

BDOK is een landelijke dienst die er voor zorgt dat deze informatie direct op locatie beschikbaar is. Nazca IT Solutions ontsluit samen met Antea Group alle relevante bodemgegevens en datasets die provincies, gemeenten en omgevingsdiensten beheren. Hiernaast worden de datasets aangevuld met bodemdata zoals beschikbaar bij de relaties van Antea Group. Het gaat hierbij onder meer om bodeminformatie, het historisch bodembestand en bodemkwaliteitskaarten. De gegevens worden ingewonnen en bewerkt tot bruikbare informatie die vervolgens als veiligheidsinformatie beschikbaar wordt gesteld aan gebruikers (veiligheidsklassen conform de CROW). Met deze innovatieve aanpak op het gebied van datamanagement draagt Nazca IT Solutions samen met Antea Group bij aan een Smart & Safe Environment.

Synfra

Synfra is de eerste partij die op grote schaal gebruik gaat maken van de informatiedienst BDOK. De stichting coördineert de werkzaamheden van alle netbeheerders in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Nazca IT Solutions en Antea Group brengen in eerste instantie gefaseerd alle bodemgegevens binnen Noord-Brabant en Limburg in beeld. De dienst wordt afgenomen voor een periode van 3 jaar.

Producten

 

Bodem Digitaal Op de Kaart: BDOK

Bodem- en veiligheidsinformatie is op vele manieren te ontsluiten. Toch was het tot op heden niet mogelijk om deze informatie eenvoudig bij elkaar te brengen en actuele informatie te raadplegen. Nazca IT Solutions ontwikkelde in een exclusieve samenwerking met Antea Group een nieuwe dienst die bodem- en veiligheidsinformatie snel en eenduidig in kaart brengt; Bodem Digitaal Op de Kaart (BDOK). De applicatie ontsluit onder andere bodemkwaliteit gegevens van een locatie en koppelt dit aan veiligheidsmaatregelen.

Lees meer...