Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

Track & Trace

iMobility Challenge Netherlands

 

Op 11 september jongsleden vond de iMobility Challenge Netherlands plaats. Het event dat het komende jaar nog op verschillende plaatsen in Europa te zien zal zijn werd dit keer door de ANWB en de FIA georganiseerd en stond in het teken van "intelligent technology for smart cities".

De hangaars en landingsbanen van Vliegveld Valkenburg vormden de ideale omgeving voor diverse demonstraties, met name, om bezoekers bewust te maken van de technologische mogelijkheden van nu, die slechts wachten op een toepassing in de praktijk.

Lees meer...

Track & Trace

Sensorennetwerken in Zoetermeer

 

Openbare veiligheid en verantwoord gebruik van gemeenschapsgelden, dat zijn de twee basispijlers waarop de gemeentewerkers van Zoetermeer worden aangesproken. Een aanspraak die de gemeente waarborgt door planning, toezicht en verantwoording.

Wat te doen als het registratiesysteem waarmee gepland, toegezien en verantwoord wordt niet aan de normen voor openbare veiligheid en budgetverantwoording voldoet?

Lees meer...

Milieu

Shared Services Fryslân: een gouden greep

 

Per 1 juli worden alle Friese burgers vanuit één bodeminformatiesysteem geïnformeerd. Dit is het resultaat van het project Shared Service Fryslân, waarbij gemeenten en provincie gebruikmaken van één gezamenlijke database voor bodeminformatie.

De volgende stap is aansluiting realiseren op de landelijke database voor bodeminformatie.

Lees meer...

Milieu

Drie overheden over online bodemrapportages

 

Overheden staan voor de uitdaging hun bodemgegevens beter te ontsluiten om aan de vraag van zowel interne als externe partijen te beantwoorden.

De gemeenten Eindhoven en Nieuwegein, alsmede de provincie Flevoland zijn de uitdaging aangegaan en hebben besloten hun milieu- en bodeminformatie te ontsluiten voor, onder andere, interne afdelingen, milieu-adviesbureau’s en makelaars/taxateurs.

Lees meer...

Milieu

Gemeenten ontzorgd met Bodemloket Brabant-Noord

 

Shared Service Bodemloket Brabant-Noord ontsluit bodeminformatie regiobreed.

Op initiatief van het Regionaal Milieu Bedrijf (de huidige Omgevingsdienst Brabant-Noord) te Cuijk wordt binnenkort het Bodemloket Brabant-Noord, een regionaal bodeminformatiesysteem, geïntroduceerd. Dit Bodemloket zorgt ervoor dat gemeenten op eenvoudige wijze aan hun wettelijke taak van bodeminformatievoorziening kunnen voldoen.

Lees meer...

Milieu

Informatie in beweging

 

De roep om bodeminformatie door burger en overheid is de laatste jaren steeds luider geworden. De technologische ontwikkelingen op het gebied van internet en afspraken omtrent het uitwisselen van bodemgegevens hebben de evolutie van bodeminformatiesystemen in een stroomversnelling gebracht.

Een overzicht van de ontwikkelingen.

Lees meer...

Milieu

IPC-GOOD: eerste resultaten geboekt

 

Binnen het IPC-project 'GOOD' werken zeven ingenieursbureaus en vier software-leveranciers samen, met als doel: nieuwe en betere diensten te leveren aan overheden en overige gebruikers in bestaande en nieuwe markten.

Dit doen zij door extra kennis te genereren uit intergratie van omgevingsdata. In een 'werkatelier'wordt gewerkt aan een gezamenlijk omgevingsportaal.

Lees meer...

Vastgoed

Bodemverontreiniging, onopvallende kostenpost

 

De Nederlandse bodem is op enkele tienduizenden plekken vervuild. Op vele plaatsen blijft dit ongemerkt, maar rond de aankoop van een huis kan bodemverontreiniging aan het licht komen.

Hoe ontdekt u in hoeverre een bodem vervuild is? Wat doet u eraan? En wie is verantwoordelijk?

Lees meer...

Sensoren

De efficiëntie verhogen

 

Bij een IT-bedrijf denken mensen vaak alleen aan software, maar wat wij doen is veel breder. We leveren zowel de programma's als de techniek erachter.

Het draadloze sensorennetwerk dat wij ontwikkeld hebben, kun je werkelijk overal voor inzetten. Of je nu de temperatuur van cacaobonen wilt weten of de hardingsgraad van beton.

Lees meer...