Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

 

 

Bodemverontreiniging, onopvallende kostenpost


Bron: AgriTeam Magazine Editie 17, 2013, AgriTeam Makelaars B.V. (1), (2)

De Nederlandse bodem is op enkele tienduizenden plekken vervuild. Op vele plaatsen blijft dit ongemerkt, maar rond de aankoop van een huis kan bodemverontreiniging aan het licht komen. Hoe ontdekt u in hoeverre een bodem vervuild is? Wat doet u eraan? En wie is verantwoordelijk?

Dat de weelderige groen tuin om uw nieuwer droomhuis weleens zware metalen of chemicaliën kan bevatten, komt waarschijnlijk niet snel in u op. Uw aandacht gaat uit naar eventuele verbouwing en decoratie. Toch blijkt aandacht voor bodemverontreiniging vaak geen overbodige luxe.

“Ik raad mijn klanten vaak aan om zich niet te verkijken op een stuk grond, maar onderzoek te doen naar eventuele bodemverontreiniging” vertelt AgriTeam makelaar Gert Lubbers. “De verontreiniging in Nederland is in 2004 in kaart gebracht. Van de 400.000 ontdekte verontreinigde locaties werd destijds een deel als spoedlocatie aangemerkt die in 2015 moeten zijn gesaneerd.” De rest van de verontreinigde bodem moet in 2030 gesaneerd of beheerst zijn. “Verreweg de meeste verontreinigde grond bevindt zich in de Randstad,” weet Lubbers. “De oorzaken zijn legio, maar vaak wordt bodemverontreiniging veroorzaakt door chemische stoffen, bestrijdingsmiddelen, meststoffen of zware metalen, vaak afkomstig van een oude olietank of een bedrijf dat eerder op die plaats van uw huis werd geëxploiteerd.” Hoe de bodem ook verontreinigd is geraakt, als eigenaar ben je verantwoordelijk voor het opruimen van de verontreiniging als de verontreiniger niet kan worden achterhaald.

“Bodemverontreiniging wordt gevonden bij nieuwbouwplannen, graafwerkzaamheden, maar ook bij verhuizingen,” aldus Lubbers. “Bij bouwplannen voor nieuwbouwwijken wordt bijvoorbeeld een bodemtoets uitgevoerd voordat de vergunning wordt vertrekt. Ook iemand die van plan is om een huis te kopen doet er verstandig aan om uit te zoeken of de bodem verontreinigd is en of er eventueel gesaneerd moet worden. 
Sterker nog, volgens de wet heeft de koper zelfs een onderzoeksplicht. Daar tegenover staan dat de verkoper verplicht is de koper te informeren over eventuele bekende aanwezige verontreiniging.” Ook een verkopend makelaar heeft informatieplicht en de kopende makelaar een onderzoeksplicht.

Gekeken wordt naar de geschiedenis van de gronden of er vervuilende bedrijven op de bodem hebben gestaan. Gebrek aan beschikbare informatie betekend overigens niet dat er geen bodemverontreiniging is. Mogelijk is er nooit eerder bodemonderzoek uitgevoerd.”

 

 

 

 

Bij de koop van een huis of een perceel kun je van tevoren bij de gemeente informeren naar de aanwezigheid van bodemvervuiling. Voor na 1992 gebouwde huizen moet er een geschiktheidsverklaring bij de gemeente bekend zijn, waaruit blijkt dat het huis niet op ernstig vervuilde grond staat. “Is zo'n verklaring aanwezig, dan is verder onderzoek niet nodig,” weet Lubbers. “Is deze er niet, dan kan historisch onderzoek in het gemeentelijk archief inzicht geven in de toestand van de bodem.

Bodemonderzoek kan worden ingezet wanneer het historisch onderzoek hiertoe aanleiding geeft. Wordt sterke verontreiniging gevonden, dan kan dit een waardedaling van de woning of grond betekenen. Dit geldt in het buitengebied meer dan in bijvoorbeeld de Amsterdamse binnenstad, die bijna volledig is vervuild en toch een gewilde woonplaats is. “Het is raadzaam om in het koopcontract te laten vastleggen wie aansprakelijk is voor mogelijke bodemverontreiniging, of dat zowel de koper aan zijn onderzoeksplicht als de verkoper aan zijn informatieplicht heeft voldaan,” tipt Gert Lubbers.

Volgens de wet Bodembescherming is de veroorzaker van de verontreiniging verantwoordelijk voor het opruimen. Vaststellen wie de verontreiniger is, is echter niet altijd mogelijk. “De eigenaar van de grond kan dan aansprakelijk worden gesteld voor de sanering van de grond,” weet Lubbers. “De vervuiler betaalt, is doorgaans de regel.” Als na de verkoop moet worden bepaald wie de kosten op zich neemt, wordt gekeken naar de datum waarop de verontreiniging is ontstaan en de datum waarop de huidige eigenaar de grond in bezit heeft gekregen doorslaggevend. Kan de koper echter aangeven dat hij alles heeft gedaan om uit te vinden of de grond verontreinigd is, wordt hij meestal niet aansprakelijk gesteld.

Een koper kan wel aansprakelijk worden gesteld als hij van de verontreiniging op de hoogte had kunnen zijn. “Van te voren op de hoogte zijn van de verontreiniging en daar actie op ondernemen is dus van groot belang.” Als u uw huis wilt verkopen, kan een makelaar een verklaring voor u regelen waarop wordt vermeld of er in het verleden op uw grond bodemonderzoek is gedaan en of er verontreiniging aanwezig is.

“Vooraf bodemonderzoek laten verrichten bij verdenking van bodemverontreiniging kan een flinke plus zijn in de verkoop van uw woning als na onderzoek blijkt dat er geen vervuiling is geconstateerd. Is er geen bodemonderzoek uitgevoerd, en wordt er bij de verkoop melding gemaakt van eventuele bodemverontreiniging, dan heeft dit een drukkend effect op de prijs.

”Hoe ver de bodemsanering na vaststellen van vervuiling gaat, hangt mede af van het doel van het gebied. “Bij een parkeerterrein of industriegebied komt het bijvoorbeeld minder nauw dan wanneer de grond bedoeld is als speeltuin voor kleine kinderen,” zegt Gert Lubbers. “Provincies en grote gemeenten kunnen veel informatie geven over vervuilde locaties, aangezien zij in principe verantwoordelijk zijn voor bodemsanering. “Ik adviseer om zoveel mogelijk informatie te zoeken over je pand. Beter voor dan na de koop.”

Cases

Shared Service Nazca-i Bodem voor Friese gemeenten en Provincie Fryslân

 

In het kader van het project "Bodem in beeld" heeft de provincie in 2003 het initiatief genomen om de provinciale bodeminformatie uit te wisselen met de aan het project deelnemende Friese gemeenten.

Met de webapplicatie Nazca-i Bodem heeft de provincie in 2007 de stap genomen alle Friese bodemgegevens in één database op te slaan, die voor alle participerende partijen vrij toegankelijk is.

Lees meer...

Vastgoed

Milieuscan

 

Bodeminformatie en een bijbehorende beoordeling van een milieutechnisch adviesbureau.

  • 24/7 te bestellen online

  • Professionele Vastgoedscans met betrouwbare informatie

  • Wordt geleverd binnen twee werkdagen, inclusief professioneel oordeel van een milieutechnisch adviesbureau
Lees meer...

Milieu

Drie overheden over online bodemrapportages

 

Overheden staan voor de uitdaging hun bodemgegevens beter te ontsluiten om aan de vraag van zowel interne als externe partijen te beantwoorden.

De gemeenten Eindhoven en Nieuwegein, alsmede de provincie Flevoland zijn de uitdaging aangegaan en hebben besloten hun milieu- en bodeminformatie te ontsluiten voor, onder andere, interne afdelingen, milieu-adviesbureau’s en makelaars/taxateurs.

Lees meer...