Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

categorie

 

SIKB-jaarcongres 25 september 2013

In voorgaande jaren stond het SIKB-jaarcongres wisselend in het teken van samenhang, integraliteit en samenwerking op een hoger abstractieniveau. In 2013 stond het jaarcongres voor de verandering in het teken van de vakman en –vrouw: vaklui in de spotlight!

Want uw specifieke kennis en kunde blijft belangrijk, maar tegelijkertijd wordt meer en meer van u verwacht om te gaan werken als een ‘integrale omgevingsprofessional’; u wordt geacht een vakman of -vrouw te zijn, maar ook rekening te houden met die steeds bredere context waarbinnen u werkt. Wat betekent dit voor u in de praktijk?

De ochtend stond in het teken van het belang van vakmanschap in relatie tot de gewenste integraliteit; hoe blijft vakmanschap binnen al die ontwikkelingen overeind? Arjan Nijenhuis van Eenvoudig Beter en Kees Vonk van Waterschap Rivierenland gingen in de plenaire sessie vanuit verschillende invalshoeken in op dit onderwerp. In het plenaire debat dat daarop volgde werd onder meer ingegaan op de plaats van collegiale toetsing bij overheden en de erkenningsregeling Kwalibo in het nieuwe omgevingsrecht.

De middag bood een aantal actuele onderwerpen op het gebied van bodem, archeologie, water, digitale uitwisseling en bodembescherming.

Het SIKB-jaarcongres 2013 bood hopelijk nieuwe inspiratie in het plaatsen van kennis en kunde in het moderne bodembeheer en in het nieuwe omgevingsrecht. Download hier het programmaboekje en klik hier voor de presentaties.

Tijdens het congres werd voor de 10e keer de SIKBeker uitgereikt. Nils Kerkhoven van de Gemeente Utrecht werd door de jury unaniem uitgeroepen tot beste vakman 2013 in het bodembeheer!

Expertisenetwerk bodem en ondergrond
Het SIKB-jaarcongres maakt deel uit van een estafette van bijeenkomsten die door de partners van het expertisenetwerk bodem en ondergrond worden georganiseerd: het SKB-jaarcongres http://www.skbodem.nl, het SIKB-jaarcongres en het symposium BodemBreed http://www.bodembreed.nl.

Het expertisenetwerk bodem en ondergrond zorgt voor meer samenhang en samenwerking in het overbrengen van kennis over bodem en ondergrond. Het expertisenetwerk bodem en ondergrond is een samenwerkingsverband van de organisaties RWS Leefomgeving Bodem+, SIKB en SKB.

 

 

SIKBeker 2013: De beste vakman/-vrouw

Tijdens het SIKB-congres op 25 september 2013 is opnieuw de SIKBeker uitgereikt. De SIKBeker 2013 is uitgereikt door de voorzitter van de jury, Ruud Cino, aan de Beste Bodemvakman binnen bodembeheer & bodembescherming en archeologie.

Elk jaar reikt SIKB de SIKBeker uit, om het streven naar goed milieuhygiënisch bodembeheer en goede archeologie in Nederland te bevorderen. Dit jaar waren genomineerd · Mark in ‘t Veld (Tauw) · Nils Kerkhoven (Gemeente Utrecht / Vriens Archeo Flex) · Charles Pijls (Tauw). De beker is tijdens het SIKB jaarcongres feestelijk uitgereikt aan: Nils Kerkhoven
bron: www.sikb.nl