Arid Sensorbeheer

Home > Producten  > Arid Sensorbeheer

  • 24/7 Online monitoring en beheer;
  • Eenvoudig te installeren sensorennetwerk;
  • Onbegrensd uit te breiden met nieuwe sensoren;
  • Automatisch bericht via bijvoorbeeld e-mail, twitter, etc.;
  • Kostenbesparend.

Online sensorbeheer

Arid Sensorenbeheer bestaat uit een web-service en een sensorennetwerk. Dit netwerk bestaat uit verschillende typen sensoren – waarbij te denken is aan: temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 en open-dicht – gecombineerd met hardware om de door de sensoren gemeten waarden door te geven. Vervolgens zijn in de web-service de gemeten waarden uit het sensorennetwerk in te zien, te analyseren en te beheren. De web-service maakt  een snelle communicatie van omgevingswaarden mogelijk in, bijvoorbeeld, het geval de vooraf ingestelde grenswaarden worden overschreden. In dit geval is het systeem in staat automatisch een bericht aan de belanghebbende personen te sturen, bijvoorbeeld per e-mail, tweet of sms.

Contact