Nazca-i Asbestsysteem

Home > Producten  > Nazca-i Asbestsysteem

Veel asbest is er gebruikt in gebouwen voor de isolatie van muren en pakkingen van technische installaties. Omdat asbest in stofvorm gevaarlijk is voor de gezondheid is het van belang bij sloop en verbouwing te weten waar zich dit materiaal bevindt. Uiteenlopende instanties voeren onderzoeken uit naar de aanwezigheid van asbest in gebouwen, maar is er geen overkoepelend orgaan voor een structurele registratie. In samenwerking met MACG heeft Nazca-i het Asbestsysteem ontwikkeld.

  • Snel overzicht van asbestlocaties
  • Mogelijkheid tot het uploaden van kaarten en afbeeldingen
  • Web-based applicatie; u heeft alleen een internet verbinding nodig

Het idee: centrale registratie van asbestlocaties

Het Asbestsysteem stoelt op het shared-service-principe: één online web omgeving waarin diverse organisaties asbestonderzoeken en locaties registreren, beheren en raadplegen. Hierdoor ontstaat er een asbestdatabank waarin aangesloten partijen te allen tijde kunnen nagaan of en wanneer er op een locatie asbest is geconstateerd. Dit voorkomt dat er onnodig onderzoeken uitgevoerd worden en helpt bij een snelle planning met gemeente en aannemers ten aanzien van sloop- of verbouwingswerkzaamheden.
Het asbestsysteem wordt als web applicatie aangeboden vanaf een extern gehoste omgeving. Het systeem biedt de mogelijkheid basisgegevens omtrent de asbestlocatie, zoals object, onderzoek, verdieping en kamer vast te leggen. Daarnaast bestaat er een geografische weergave van de locatie waardoor gebruikers overzicht krijgen in deze asbestlocatie, maar ook in de eventueel omliggende asbestlocaties.

Contact

Gebouwbeheersysteem