Nazca-i Atlas

Home > Producten  > Nazca-i Atlas

Bovengronds is de ruimtelijke inrichting over het algemeen logisch en geordend. Ondergronds ziet het er heel anders uit. Kabels, leidingen, parkeergarages, en nog veel meer maken een betrouwbaar overzicht steeds belangrijker. Een overzicht dat een duurzaam gebruik mogelijk maakt van de vele facetten die de ondergrond te bieden heeft, zoals drinkwater, landbouw, energie, etc. De samen met de gemeente Eindhoven ontwikkelde Atlas van de Ondergrond biedt inzicht in wat zich in de ondergrond op locatie afspeelt.

 

 

De atlas bundelt o.a. de thema’s: bodemopbouw, bodemkwaliteit, drinkwateronttrekking, archeologie, warmte-koude-opslag en nog veel meer, zodat bij het maken van ruimtelijk beleid knelpunten direct zichtbaar worden. De Nazca-i Atlas is een belangrijk instrument makkelijk en bewust met de ondergrond om te gaan, nu en in de toekomst.

Nazca-i Atlas van de Ondergrond

De Nazca-i Atlas is geheel naar wens af te stemmen op het beoogde doel en gebruik van de organisatie. Met behulp van diverse data en kaartlagen is de Atlas van de Ondergrond een betrouwbaar en gebruiksvriendelijke steun voor iedereen die zich bezighoud met de ondergrond.