Nazca-i Grondstromensysteem

Home > Producten  > Nazca-i Grondstromensysteem

Als omgevingsdienst/provincie wilt u snel inzicht hebben in het grondverzet binnen uw regio. Door vraag en aanbod van partijen grond op elkaar af te stemmen zijn aanzienlijke economische en milieu hygiënische voordelen te behalen. Het systeem monitort online, regiowijd, grondverzet. De voordelen:
  • 24/7
  • online beschikbaar
  • direct inzicht in vraag en aanbod
  • centraal databeheer
  • grensoverschrijdend
  • up-to-date
  • kostenbesparend

Datingsite voor grondstromenbeheer

Organisaties hebben vaak geen weet van elkaar welke grond er beschikbaar is in de regio en wie er zit te springen om grond. Iedereen die is aangemeld in het Nazca-i Grondstromensysteem ziet in één oogopslag wie welke grond, van welke kwaliteit aanbied in de regio. Grondaanbieders registreren hun partij in het systeem samen met bewijsstukken omtrent de milieutechnische dan wel civiele kenmerken van de grond. Organisaties die grond nodig hebben krijgen op basis van de ingevoerde criteria te zien wie een geschikte partij aanbiedt en op welke afstand de partij zich ten opzichte van de vrager bevindt.

Online service

De dienst wordt – zoals alle Nazca-i diensten – online aangeboden, waardoor iedere geautoriseerde organisatie grond kan aanbieden en zoeken. Het Nazca-i Grondstromensysteem is het systeem waarmee vraag en aanbod samen worden gebracht.

Contact