Nazca-i Shared Service

Home > Producten  > Nazca-i Shared Service

  • Online beschikbaar
  • Conform laatste SIKB-protocol
  • Vanaf 2014 inclusief IM Metingen
  • Standaard met de modulen: tank, HBB, SIKB
  • Naar wens uit te breiden met de modulen: Bodemenergiesystemen, Invoermodule
  • Te koppelen met o.a. Nazca-i Rapportagesysteem, BAG, organisatiebrede viewer.

Effectief samenwerken door shared-service-principe

In de praktijk wisselen Provincies en gemeenten gegevens telefonisch of door middel van xml-bestanden uit. Het shared-service-principe maakt een einde aan deze tijdrovende manier van uitwisseling. Dit principe gaat uit van één database waarop alle deelnemende partijen bodemgegevens invoeren, raadplegen en beheren.

De online dienst maakt het mogelijk om overal waar toegang tot het internet is gegevens te beheren en te raadplegen.

Contact

Shared Service