Nazca-ioT LoRa

Home > Producten  > Nazca-ioT LoRa

LoRaWAN is de aanduiding voor Long Range Wide Area Network. Een netwerk dat speciaal ingericht is voor het versturen en ontvangen van kleine datapakketjes op een bandbreedte van 800 MHz. Daarmee is het een ideale techniek voor IoT- en smart-city-projecten.

Nazca-i LoRa: de techniek

De SaaS-dienst bestaat uit een web-service en een sensorennetwerk. Samen vormen ze de basis van diverse IoT-projecten. Het netwerk bestaat uit verschillende typen LoRa-compliant-sensoren en hardware voor het doorgeven van de door de sensoren gemeten waarden. Het is mogelijk de sensoren met uiteenlopende meetfuncties (o.a. temperatuur, luchtvochtigheid, CO2, NO2, open-dicht, waterpegel, etc.) aan te sluiten op het KPN-LoRa-netwerk, het LoRa-netwerk van de gebruiker of het door Nazca ingerichte Private LoRa-netwerk.

Platform Arid Sensorbeheer

In het web-service Arid Sensorbeheer zijn de gemeten waarden uit het LoRaWAN in te zien, te analyseren en te beheren. Het service maakt een snelle communicatie van omgevingswaarden mogelijk in het geval de vooraf ingestelde grenswaarden worden overschreden. In dit geval is het platform in staat automatisch een signaal (o.a. e-mail, tweet, sms, etc.) aan de belanghebbende personen of systemen door te geven.

Toepassing

Verschillende eindgebruikers passen Nazca-i LoRa toe. Eindgebruikers in zowel het bedrijfsleven als bij de overheid. Het betreft onder anderen:

  • CWT Commodities (Amsterdam);
  • Gemeente Dordrecht;
  • Gemeente Haarlem;
  • Molenbergnatie (Antwerpen).

 

Contact