Over Nazca-i

Niet harder werken, maar slimmer

Omgevingsdata is altijd locatie gebonden en ondersteunt bedrijven en overheden , die te maken hebben met omgevingsbeheer, in het stroomlijnen van hun werkzaamheden. Wij ontwikkelen innovatieve IT-oplossingen voor het verzamelen en ontsluiten van gegevens over zowel de onder- als bovengrond. Real-time data, die 24/7 online beschikbaar is voor o.a. Track & Trace, Internet-of-Things-toepassingen, bodembeheer, online rapportages en nog veel meer. Stroomlijn (openbare) data voor een effectief resultaat.

Visie

De groei van apparaten die gegevens over zichzelf via het internet delen neemt explosief toe de komende jaren. Nazca-i ambieert de toonaangevende organisatie te zijn als het gaat om het zinvol verbinden en real-time beschikbaar stellen van locatie gebonden data. IT-verbindingen die een brug slaan tussen Internet-of-Things-toepassingen, openbare databronnen en specialistische gegevens.
Wij zijn ervan overtuigd dat met de toenemende beschikbaarheid van data, de behoefte naar gerichte informatie voor het effectiever maken van bedrijfsprocessen toe zal nemen. Research, Development & Innovation zijn essentieel om de datakwaliteit te waarborgen en staan dan ook centraal in de activiteiten van Nazca-i.

Missie

Binnen de door Nazca-i geselecteerde markten (overheid, transport & logistiek en netbeheerders) wil de organisatie toonaangevende diensten leveren voor het omzetten van locatie gerelateerde data in bruikbare informatie. Informatie die vormgeeft aan Smart-City-toepassingen, Transport & Logistiek 2020 en effectief beheer van kabels en leidingen.
De ambitie wordt gedragen door ons credo “Niet harder werken, maar slimmer”. Door op een slimme manier bruggen te slaan tussen techniek en databehoefte wordt de op handen zijnde datatsunami effectief vruchtbaar gemaakt in nuchtere toepassingen die 24/7, actuele informatie leveren voor de organisatie van nu én morgen.

a

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden, aanbieding en overeenkomst Versie 1.0
Vacatures

Openstaande Vacatures

Nazca-i zoekt nieuwe collega's! Op dit moment hebben wij 2 openstaande vacatures.
Partners

Nazca-i Partners

De partners waarmee Nazca-I diverse samenwerkingsverbanden heeft.
Openstandaarden

Nazca-i Openstandaarden

Als leverancier bevorderen wij de interoperabiliteit van de Digitale Overheid
over ons

Wat is de relatie van de Nazca-vlakte met Nazca IT Solutions?

Lichtgekleurde leem en grindkorrels bedekken de Nazca-vlaktes van Peru. Die korrels vormen naarmate afstand gewonnen wordt patronen en op nog grotere hoogte, de spin, kolibrie en andere figuren. Het perspectief van de beschouwer bepaalt of hij de grove korrels of de elegante afbeeldingen ziet.

Dit geldt ook voor informatie. De ongefilterde informatie afkomstig uit sensormetingen en andere databronnen zijn als de leem en grindkorrels die pas op grote hoogte transformeren tot zakelijk bruikbare informatie.

Nazca IT Solutions brengt de klant op die hoogte waarop geodata, sensordata en andere gegevens helder en hapklaar gepresenteerd worden. 24 Uren en 7 dagen per week beschik en toepasbaar doormiddel van Nazca-i’s intelligente communicatieoplossingen.

Partners

Nazca-I wil binnen de door haar geselecteerde markten (overheid, transport & logistiek, vastgoed) de toonaangevende organisatie zijn op het gebied van locatiegerelateerde data omzetten in bruikbare informatie. Voor de toegankelijkheid van informatie wil Nazca-I de mogelijkheden van de digitale (online) wereld maximaal exploiteren.

Het ambitieuze toekomstbeeld zorgt voor de innovatieve werkinstelling ‘niet harder werken, maar slimmer’. Door aan de wieg van de digitale ontwikkelingen voor informatievoorziening te staan maakt Nazca-I de mogelijkheden van informatie opvragen, invoeren en bewerken steeds geavanceerder, wat efficiënt werken stimuleert.

Het out of the box durven denken zorgt ervoor dat Nazca-I dataverwerkingsmethoden en informatievoorzieningmogelijkheden kan ontwikkelen waar de doelgroep in de nabije toekomst behoefte aan heeft.

Bovenstaande missie sluit aan bij de diverse samenwerkingsverbanden die Nazca-I met onderstaande partners heeft.

Van stad tot land, van water tot lucht; de ingenieurs en adviseurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.

Is een detacheringsbureau voor professionals op bodem- en milieugebied. Zij ondersteunen gemeenten, provincies, maar ook milieudiensten en andere bedrijven en instanties bij de invoer en duiding van bodem- en milieugegevens.

Nazca IT Solutions maakt gebruik van Ecoselect’s expertise bij onder andere:

Case-beschrijving Provincie Fryslân

GelKoh ontwikkelt effectieve en economisch verantwoorde brandpreventiemiddelen en diensten. Oplossingen die beantwoorden aan de drie bedrijfsprincipes van de GelKoh bedrijfsfilosofie: kwaliteit, innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Samen met Nazca IT Solutions ontwikkelt GelKoh nieuwe brandpreventie-oplossingen met behulp van actieve en passieve RFID-technologieën.

IT Works en Nazca-i zijn op verschillende vlakken met elkaar vervlochten. Als leveranciers van respectievelijk de veldwerkapplicatie TerraIndex en het BIS Nazca-i Bodem is deze verbinding een logische te noemen.

Als leverancier van TerraIndex ondersteunt IT Works onderzoeksbureau’s bij het opstellen van bodemrapporten. De in het veld verzamelde en in laboratoria geanalyseerde informatie wordt vervolgens aan gemeenten en provincies aangeboden die deze gegevens in hun eigen BIS – waaronder Nazca-i Bodem – verbinden aan andere locatiespecifieke informatie.

Als onafhankelijk adviesbureau op het gebied van Bouw, Milieu & Infra merken wij steeds vaker dat projecten voortkomen uit een maatschappelijke dynamiek.

Samen met Nazca IT Solutions heeft MACG o.a. de webdienst Nazca-i Asbestsysteem ontwikkeld.

MUG Ingenieursbureau is een onafhankelijk en landelijk opererend ingenieursbureau. Het bureau levert design-, advies en ingenieursdiensten aan uiteenlopende opdrachtgevers uit de publieke en private sector.

Met Nazca-i is MUG op verschillende terreinen verbonden waaronder:

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Inmiddels zijn ruim 4370 taxateurs bij het NWWI aangesloten.

VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs in onroerend goed. Met circa 1000 leden is VBO Makelaar qua grootte de tweede brancheorganisatie van Nederland.