Partners

Nazca-I wil binnen de door haar geselecteerde markten (overheid, transport & logistiek, vastgoed) de toonaangevende organisatie zijn op het gebied van locatiegerelateerde data omzetten in bruikbare informatie. Voor de toegankelijkheid van informatie wil Nazca-I de mogelijkheden van de digitale (online) wereld maximaal exploiteren.

Het ambitieuze toekomstbeeld zorgt voor de innovatieve werkinstelling ‘niet harder werken, maar slimmer’. Door aan de wieg van de digitale ontwikkelingen voor informatievoorziening te staan maakt Nazca-I de mogelijkheden van informatie opvragen, invoeren en bewerken steeds geavanceerder, wat efficiënt werken stimuleert.

Het out of the box durven denken zorgt ervoor dat Nazca-I dataverwerkingsmethoden en informatievoorzieningmogelijkheden kan ontwikkelen waar de doelgroep in de nabije toekomst behoefte aan heeft.

Bovenstaande missie sluit aan bij de diverse samenwerkingsverbanden die Nazca-I met onderstaande partners heeft.

Van stad tot land, van water tot lucht; de ingenieurs en adviseurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.

Is een detacheringsbureau voor professionals op bodem- en milieugebied. Zij ondersteunen gemeenten, provincies, maar ook milieudiensten en andere bedrijven en instanties bij de invoer en duiding van bodem- en milieugegevens.

Nazca IT Solutions maakt gebruik van Ecoselect’s expertise bij onder andere:

Case-beschrijving Provincie Fryslân

GelKoh ontwikkelt effectieve en economisch verantwoorde brandpreventiemiddelen en diensten. Oplossingen die beantwoorden aan de drie bedrijfsprincipes van de GelKoh bedrijfsfilosofie: kwaliteit, innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Samen met Nazca IT Solutions ontwikkelt GelKoh nieuwe brandpreventie-oplossingen met behulp van actieve en passieve RFID-technologieën.

IT Works en Nazca-i zijn op verschillende vlakken met elkaar vervlochten. Als leveranciers van respectievelijk de veldwerkapplicatie TerraIndex en het BIS Nazca-i Bodem is deze verbinding een logische te noemen.

Als leverancier van TerraIndex ondersteunt IT Works onderzoeksbureau’s bij het opstellen van bodemrapporten. De in het veld verzamelde en in laboratoria geanalyseerde informatie wordt vervolgens aan gemeenten en provincies aangeboden die deze gegevens in hun eigen BIS – waaronder Nazca-i Bodem – verbinden aan andere locatiespecifieke informatie.

Als onafhankelijk adviesbureau op het gebied van Bouw, Milieu & Infra merken wij steeds vaker dat projecten voortkomen uit een maatschappelijke dynamiek.

Samen met Nazca IT Solutions heeft MACG o.a. de webdienst Nazca-i Asbestsysteem ontwikkeld.

MUG Ingenieursbureau is een onafhankelijk en landelijk opererend ingenieursbureau. Het bureau levert design-, advies en ingenieursdiensten aan uiteenlopende opdrachtgevers uit de publieke en private sector.

Met Nazca-i is MUG op verschillende terreinen verbonden waaronder:

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Inmiddels zijn ruim 4370 taxateurs bij het NWWI aangesloten.

VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs in onroerend goed. Met circa 1000 leden is VBO Makelaar qua grootte de tweede brancheorganisatie van Nederland.