Uitwisseling bodemdata

Home > Artikelen  > Uitwisseling bodemdata

“LUWS maakt optimaal actualiseren en ontsluiten bodemdata mogelijk!”

Sinds 2016 wordt bodeminformatie uit de provincie Groningen getoond op bodemloket, uitgezonderd bodeminformatie uit de gemeente Groningen. De Groningse bodeminformatie wordt aangeleverd aan bodemloket via een uitwisselservice (UWS) vanuit Nazca Bodem Groningen. Sinds juni 2018 gebeurt dit in het meest recente uitwisselformaat IMSIKB0101 en via de Landelijk Uitwisselservice (LUWS). Als landelijke BIS leverancier leveren wij met deze oplossing het meest actuele beeld van bodemdata bij het Bodemloket.

Volgens Suzanne Bongers (provincie Groningen) is dit een positieve ontwikkeling.
Door te kunnen uitwisselen in een actueel uitwisselformaat kunnen wij onze bodeminformatie optimaal actualiseren en ontsluiten. Zo kunnen we enerzijds de meest actuele bodemonderzoeken (xml) van adviesbureaus importeren in ons bodeminformatiesysteem. Anderzijds kunnen we bodeminformatie aanleveren aan bodemloket in de vereiste recente sikb-versie.”
Het uitwisselformaat SIKB0101, waarvan versie 10.2.5 de laatste versie is geweest, is opgevolgd door IMSIKB0101. Dit uitwissel protocol biedt meer mogelijkheden om bodemdata in de gehele keten via een uniforme standaard uit te wisselen. Het formaat sluit aan op internationale (denk aan ISO19156 Observation & Measeruments), Europese (INSPIRE), Nederlandse (o.a. Geo-informatie NEN3610) en andere sectorale standaarden (o.a. Aquo).

Aanpassingen Nazca Bodem
Nadat het landelijke bodemloket aangesloten was op de landelijke uitwisselservice en het importeren van IMSIKB01010 ondersteunde, heeft Nazca IT Solutions haar eigen uitwissel service (UWS) die zij al jaren in gebruik had met het landelijke bodemloket omgebouwd tot de Landelijke uitwissel service (LUWS). Nazca IT Solutions gaat al haar klanten, die nog gebruik maken van de huidige UWS, overzetten naar de landelijke uitwisselservice voor het Bodemloket. Dit gebeurt in nauwe samenwerking en in overleg met Rijkswaterstaat (eigenaar Bodemloket). Tijdens dit traject worden eventuele onvolkomenheden en mogelijke verbeteringen direct teruggekoppeld aan de beheer organisatie SIKB zodat het uitwisselformaat IMSIKB0101 zich blijft ontwikkelen. “Ook een standaard blijft immers een dynamisch product.” aldus Marie-Claire Eichhorn.

Met de inzet van diverse partijen die betrokken zijn in de wereld van bodemdata is het gelukt om weer een stap te zetten in het uitwisselen van bodemdata binnen de gehele keten. Een van de volgende stappen is mogelijkheden inventariseren om aan te sluiten bij de Omgevingswet.